Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Jak wykupić mieszkanie w TBS

Jak wykupić mieszkanie w TBS

RPO dostrzega nieprawidłowości przy likwidacji TBS-ów. Prof. Irena Lipowicz wystąpiła do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka w sprawie braku możliwości wykupu na własność lokali przez najemców mieszkań będących w zasobach towarzystwa budownictwa społecznego w upadłości.
Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi od najemców mieszkań położonych w zasobach TBS w upadłości, będących partycypantami, którzy czują się pokrzywdzeni pozbawieniem ich możliwości wykupienia na własność zajmowanych lokali. Również syndycy masy upadłości TBS-ów zwracają uwagę na trudności związane ze sprzedażą nieruchomości wchodzących w skład likwidowanej masy upadłości TBS, wynikające z ustawowego zakazu wydzielania i sprzedaży lokali mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu środków publicznych. Wskazują, iż zakaz ten ogranicza sposób likwidacji majątku upadłego TBS wyłącznie do możliwości zbycia budynku z mieszkaniami na wynajem jako całości nawet wówczas, gdy cel postępowania upadłościowego wyrażający się w zaspokojeniu roszczeń wierzycieli w jak najwyższym stopniu, przemawia za sprzedażą lokali w tym budynku jako odrębnych nieruchomości.
Ustanowiony zakaz miał zapobiegać nieuczciwym praktykom polegającym na uzyskiwaniu pomocy publicznej w celu budowy mieszkań służących realizacji społecznych celów polityki mieszkaniowej i ich natychmiastowym przekształceniu i sprzedaży na rynku z zyskiem. W razie sprzedaży budynku w postępowaniu upadłościowym, nabywca nie będący towarzystwem budownictwa społecznego, nie ma jednak obowiązku realizowania wspomnianego celu poprzez wynajem mieszkań najemcom spełniającym kryteria wskazane w ustawie o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.
Rzecznik zwraca się z prośbą o rozważenie uwzględnienia przedstawionych uwag w projekcie nowelizacji ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

Sprawdź także

Co może policja w szpitalu

Rzecznik Praw Obywatelskich podjął sprawę kobiety, wobec której – po zażyciu przez nią tabletki poronnej …