Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Jaka przyszłość prawników

Jaka przyszłość prawników

Odpowiedź, a raczej zamierzenia resortu przedstawił Wojciech Węgrzyn ? podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości podczas konferencji naukowej pod patronatem ministra sprawiedliwości ?Deregulacja zawodów prawniczych a spory wokół modelu prawnika w Rzeczypospolitej Polskiej?. Opis konferencji zamieszczono na stronie internetowej resortu.
Spotkanie odbyło się na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W konferencji udział wzięli m.in.: Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Marek Bojarski, Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr prof. dr hab. Włodzimierz Gromski oraz przedstawiciele środowisk prawniczych i instytucji naukowych.
– Dzisiejsza konferencja jest dobrą okazją do dyskusji między przedstawicielami świata nauki, zawodów prawniczych i aplikantów, na temat funkcjonowania polskiego rynku usług prawniczych ? a w węższym zakresie ? jego deregulacji ? mówił podczas spotkania wiceminister sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn. Deregulacja rozumiana jest jako redukcja ograniczeń stawianych przez prawodawcę przed osobami chcącymi wykonywać dany zawód, przy zgodzie co do pozostawienia go w katalogu zawodów regulowanych. Strategia ta dotyczy w szczególności zawodów zaufania publicznego. Prowadzone przez Ministerstwo Sprawiedliwości prace nad deregulacją zawodów mają na celu przede wszystkim poprawę jakości usług oraz ułatwienie do nich dostępu.
– Przygotowane w moim resorcie propozycje zmian w projekcie ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów w zakresie zawodów prawniczych zmierzają w tym właśnie kierunku – dalszego zwiększenia – dostępu do tych zawodów ? powiedział w trakcie konferencji Wojciech Węgrzyn. – Przy czym dostęp do prawniczych zawodów zaufania publicznego w pewnym stopniu nadal pozostaje ograniczony (poprzez egzaminy czy też przesłanki związane z wykazaniem się odpowiednią praktyką czy też tytułem naukowym) przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo odbiorców usług zawodów związanych z funkcją publiczną, jak i ze względu na charakter zawodu zaufania publicznego ? zaznaczył.
Wiceminister sprawiedliwości wskazał również, że w porównaniu do innych państw europejskich liczba osób świadczących pomoc prawną w Polsce przez wiele lat była bardzo niska. Jedną z przyczyn takiej sytuacji był fakt, że do 2005 r. brakowało powszechnie obowiązujących przepisów, regulujących dostęp do aplikacji adwokackiej, radcowskiej i notarialnej. Ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. wprowadzono zasadnicze zmiany w zakresie dostępu do aplikacji prawniczych (adwokackiej, radcowskiej i notarialnej) oraz egzaminów kończących aplikacje. W wyniku tej zmiany w kolejnych latach przeprowadzania egzaminów państwowych wzrasta liczba kandydatów, co jest wyrazem zaufania młodych ludzi do Państwa.
– W ostatnich latach wzrasta również liczba adwokatów i radców prawnych oraz notariuszy ? powiedział wiceminister Wojciech Węgrzyn. – Jednakże wciąż pozostają pewne bariery w dostępie do tych zawodów, których zniesienie jest również celem ustawy deregulacyjnej ? zakończył.
Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Co się stało na granicy

Informacja o śledztwie w sprawie podejrzenia przekroczenia uprawnień przez żołnierzy pełniących służbę patrolową na granicy …