Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Jaka smycz dla sędziego TK

Jaka smycz dla sędziego TK

Burzliwie przebiegały w poniedziałek obrady sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka nad projektem ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, autorstwa posłów PiS. Odrzuciła ona wnioski opozycji m.in. o odroczenie obrad oraz odrzucenie projektu. Posiedzenie komisji zaplanowano na poniedziałek i wtorek. Projekt wprowadza
m.in. jawność oświadczeń majątkowych sędziów TK i generalną barierę wieku 70 lat do orzekania w TK. Borys Budka (PO) pytał o termin wejścia projektowanej ustawy w życie. Z projektu wynika bowiem, że będą jeszcze oddzielne projekty ustaw – dotyczącej organizacji i trybu postępowania przed TK oraz przepisów je wprowadzających (gdzie ma być podany termin wejścia w życie ustawy ws. statusu sędziów) – a tych dwóch projektów jeszcze nie ma. ?To łamanie zasad techniki legislacji” – uznał Budka, według którego komisja powinna pracować nad pełnym materiałem. Piotrowicz powołał się na opinię Biura Analiz Sejmowych, że nie jest to przeszkodą, by obradować nad tą jedną ustawą. ?Projekt na pewno będzie w ciągu najbliższych dni; być może nie w tym tygodniu” – dodał i podkreślił, że czym innym jest projekt o statusie sędziów, a czym innym – o organizacji pracy TK. Posłowie opozycji powoływali się na opinię Sądu Najwyższego, że wejście w życie projektu ?zostało uzależnione od wystąpienia zdarzenia przyszłego, ale – wbrew postanowieniom par. 46 Zasad techniki prawodawczej – termin wystąpienia zdarzenia przyszłego nie został ustalony w sposób niebudzący wątpliwości i termin ten nie został urzędowo podany do wiadomości publicznej?. W konkluzji SN stwierdza, że ?projektowana ustawa zawiera rozwiązania niezgodne z konstytucją?. Krytyczną opinię złożyła też do projektu Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Projekt ws. statusu sędziów trafił do Sejmu od koniec września. Informowano wtedy, że został on opracowany na podstawie zaleceń zespołu ekspertów, powołanego przez marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Pierwsze czytanie odbyło się w Sejmie w początku października. Projekt służy autorytetowi i bezstronności TK – wskazywało PiS. Projekt krytykowały m.in. PO i N. Projekt wprowadza jawność oświadczeń majątkowych sędziów. Mają one być składane co roku – do 31 marca – i publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej TK. Ponadto sędziowie mają składać jawne oświadczenia o działalności gospodarczej małżonka; też publikowane. Niewykonanie tego obowiązku oznacza zrzeczenie się funkcji sędziego.(PAP)
OPINIA Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
HFPC przygotowała opinię dotyczącą projektu ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Skrytykowano w niej sens uchwalania kolejnej ustawy dotyczącej TK oraz część jej zapisów. Projektowana ustawa reguluje prawa i obowiązki sędziów Trybunału Konstytucyjnego, kwestie dotyczące ich stosunku służbowego, immunitetu oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej. Stanowi przy tym, zdaniem jej twórców, wykonanie postanowień raportu zespołu ekspertów do spraw Trybunału Konstytucyjnego powołanego przez Marszałka Sejmu. Projekt jest już piątą, istotną próbą zmiany ustawy dotyczącej TK w okresie ostatnich dwóch lat. Co więcej, aktualnie obowiązującą ustawę uchwalono raptem trzy miesiące temu. ?Już wtedy znane były tezy raportu zespołu ekspertów powołanego przez Marszałka Sejmu. W znaczny sposób ogranicza to konieczność uchwalenia projektowanego aktu? ? mówi adw. Marcin Wolny, prawnik HFPC. Ponadto HFPC krytycznie odniosła się do zapisów ustawy, które przewidują całościowe unormowanie kwestii wyboru sędziów Trybunału w regulaminie Sejmu. ?Naszym zdaniem jest to tak ważna procedura, że powinna być regulowana przepisami o randze ustawy. Potwierdził to z resztą Trybunał Konstytucyjny w jednym ze swoich niedawnych orzeczeń? ? dodaje Marcin Wolny. Zaniepokojenie HFPC wzbudziły także regulacje pozwalające na wygaszanie mandatów sędziów Trybunału w sytuacji, w której nie złożą oni oświadczenia majątkowego lub oświadczenia o działalności małżonka. Mogą one stanowić obejście konstytucyjnego zapisu o nieusuwalności sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Poważne wątpliwości budzą również nowe reguły odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Zgodnie z projektem mają oni odpowiadać m.in. za nieetyczne zachowania mogące podważać zaufanie do ich bezstronności lub niezawisłości, zupełnie inaczej niż sędziowie sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego w stanie spoczynku. Powstaje przy tym pytanie, czy tego rodzaju przepis nie spowoduje wyłączenia sędziów Trybunału w stanie spoczynku z debaty publicznej. Opinia HFPC dostępna jest na jej stronie internetowej.

Sprawdź także

Cenzura w Kancelarii Dudy

Kanceliści prezydenta Andrzeja Dudy ocenzurowali prezydentową Marię Kaczyńską Urzędnicy Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy – …