Jaki los wybrańców neoKRS

„W zamyśle lista, przygotowana przez analityka Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju Patryka Wachowca miała być wykazem, który dopiero może okazać się pomocny. Gdyby Trybunał Sprawiedliwości UE uznał zastrzeżenia do sposobu sformowania i działania nowej KRS, zakwestionowaniu podlegałyby też wydawane przez Radę uchwały, dotyczące nominacji sędziowskich. Do tego zaś dla pozostałych sędziów i profesjonalnych pełnomocników stron niezbędna byłaby wiedza na temat tego, którzy z sędziów zostali w niedopuszczalny sposób powołani.

Zadziałałby więc mechanizm: skoro nieprawidłowo działa KRS, to jej uchwały o powoływaniu sędziów są nieważne. A skoro tak, to powołane w ten sposób osoby, których nazwiska są na liście – nie są sędziami i wydane przez nie wyroki można podważyć.

Ujawniona właśnie lista nominatów nowej KRS może mieć jeszcze jedno zastosowanie; wykaz prawie 550 nazwisk wybrańców nowej Rady będzie można porównać z listami poparcia dla kandydatów do tej Rady. Ujawnienie nazwisk sędziów, popierających kandydatury obecnych członków KRS nakazał kilka dni temu Naczelny Sąd Administracyjny, a wyrok w tej sprawie jest prawomocny.”

https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-klopotliwa-lista-nominatow-nowej-krs,nId,3077910

Sprawdź także

Rząd reaktywuje KRS

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa Rada Ministrów przyjęła …