Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Jaki model sprawiedliwości

Jaki model sprawiedliwości

W piątek (17 maja br.) odbyło się zapowiadane wcześniej spotkanie szefa resortu sprawiedliwości Adama Bodnara z reprezentantami środowisk sędziowskich i prokuratorskich.

Szef resortu sprawiedliwości zwrócił uwagę na potrzebę zastanowienia się nad zapewnieniem bezpieczeństwa funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w kontekście aktualnej sytuacji geopolitycznej Polski, w tym także w kontekście sprawy Tomasza Sz. – byłego sędziego podejrzanego o udział w działalności obcego wywiadu poprzez dzielenie się informacjami, których przekazanie mogło wyrządzić szkodę Rzeczypospolitej Polskiej.

Minister wskazał na konieczność wyciągnięcia wniosków z zaistniałej sytuacji, w szczególności w zakresie modelu dostępu sędziów i prokuratorów do informacji niejawnych.  Podkreślił, że należy wrócić do dyskusji, w jaki sposób wyważyć wartość niezależności sędziów oraz wartość ochrony bezpieczeństwa tajemnicy państwowej, tak aby znaleźć rozwiązanie w maksymalny sposób chroniące bezpieczeństwo Państwa.

Uczestnicy spotkania zastanawiali się nad zagrożeniami i ewentualnym sposobem uzyskania uprawnień przez sędziów/prokuratorów do dostępu do informacji niejawnych na trzech płaszczyznach/etapach działalności:

  • W odniesieniu do kandydatów, na etapie kandydowania do służby sędziowskiej/prokuratorskiej,
  • W odniesieniu do wszystkich sędziów/prokuratorów, na etapie sprawowania funkcji sędziego/prokuratora
  • W odniesieniu do sędziów/prokuratorów, którzy mają dostęp do informacji niejawnych, w kontekście szczególnej ochrony tych osób.

Pojawiły się propozycje wprowadzenia efektywniejszego postępowania sprawdzającego wobec kandydatów ubiegających się o stanowisko sędziego/prokuratora, a także dokładniejszych badań psychologicznych.

Zwrócono uwagę na zasadność objęcia czynnych sędziów opieką psychologiczną i zapewnienia im superwizji a także obserwowania sygnałów mogących świadczyć o niepokojących sytuacjach związanych z ich funkcjonowaniem (np. w ramach nadzoru, w procesie analizy oświadczeń majątkowych, czy postępowań dyscyplinarnych).

Podkreślono też potrzebę szkoleń w zakresie bezpieczeństwa geopolitycznego kraju, a także zagrożeń wynikających z działalności obcych służb. Poruszono kwestię, ewentualnego wprowadzenia certyfikatów bezpieczeństwa i rozważano jakie niebezpieczeństwa wiązałyby się z wprowadzeniem takiej procedury. 

W spotkaniu wzięli udział: Pan Krystian Markiewicz – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA; Pan Bartłomiej Starosta – Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA; Pani Anna Korwin-Piotrowska – Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Sędziów „THEMIS”; Pan Jacek Tylewicz –  Sędzia, Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS”; Pan Waldemar Żurek –  Sędzia, Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS”; Pani Katarzyna Piotrowska – Wiceprezeska Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce; Pani Małgorzata Niezgódka-Medek – Sędzia, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych; Pan Mariusz Krasoń – Wiceprezes Zarządu, p.o. Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia”; Pan Andrzej Golec – Prezes Zarządu Niezależnego Stowarzyszenia Prokuratorów „AD VOCEM” oraz Pani Prokurator Monika Lewandowska.

Wydział Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Migranci pozwali rząd RP

Skarga migrantów zawróconych do linii granicy. Opinia Rzecznika dla ETPC. Sprawę zbada Wielka Izba Trybunału …