Finansowanie pomostowe

Jakie konto dla skazanego

W wystąpieniu Rzecznik Praw Obywatelskich powraca do problemu niejednolitej praktyki w stosowaniu przepisu kodeksu karnego wykonawczego, który dotyczy gromadzenia na wybranym rachunku bankowym lub książeczce oszczędnościowej środków pieniężnych, przekazywanych skazanemu w chwili zwolnienia z zakładu karnego, przeznaczonychna przejazd do miejsca zamieszkania i na utrzymanie. Do Rzecznika wpływają liczne wnioski osób pozbawionych wolności, w których podnoszą, że w niektórych jednostkach penitencjarnych istnieje możliwość przekazania środków, o których mowa, na dowolnie wybrany rachunek bankowy, zaś w innych jednostkach penitencjarnych tylko na taki rachunek, którego skazany jest właścicielem lub współwłaścicielem.
Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o zajęcie stanowiska w przedstawionej sprawie i rozważenie, z uwagi na rozbieżności interpretacyjne, możliwości podjęcia działań mających na celu przyjęcie, do czasu znowelizowania omawianego przepisu, jednolitej praktyki w jego stosowaniu przez organy postępowania wykonawczego.

Sprawdź także

Nastał czas próby dla sędziów

Apel sędziów w sprawie wykonania orzeczeń trybunałów europejskich i systemu powołań sędziowskich Szanowni Państwo Sędziowie …