Strona główna / Aktualności / Jawność sądowych uzasadnień

Jawność sądowych uzasadnień

W grudniu 2010 r. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR oraz Akademia Leona Koźmińskiego opublikowały raport ?Publiczna dostępność orzeczeń sądowych?. Raport zawierał analizę i ocenę realiów prawnych oraz dostępu obywateli do treści orzeczeń sądowych. Jednym z postulatów była strona internetowa SN z jego orzecznictwem.
W maju 2011 r. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego powołał zespół do spraw wdrożenia procedury anonimizacji i publikacji orzeczeń Sądu Najwyższego. Efektem pracy zespołu miało być przygotowanie raportu i przedłożenie go Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego w ciągu 12 tygodni od dnia powołania zespołu.
W związku z tym Helsińska Fundacja Praw Człowieka wystąpiła do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w postaci raportu z prac zespołu.
Dodajmy, ze praktyka Naczelnego Sądu Administracyjnego dowodzi, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby obywatele zapoznawali się z każdym orzeczeniem i jego uzasadnieniem wydanym przez sądy administracyjne. Każdy kto wejdzie na stronę internetową sądu administracyjnego ma dostęp do publikacji sądowych orzeczeń.

Sprawdź także

Świadkowie „Pegasusa”

Zespół został powołany w ramach Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji …