Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Jest szef Krajowej Szkoły Sądownictwa

Jest szef Krajowej Szkoły Sądownictwa

Leszek Pietraszko na 5 lat został dyrektorem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Sędzia Leszek Pietraszko został wybrany spośród pięciu kandydatów, którzy przystąpili do konkursu na stanowisko dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, ogłoszonego przez ministra sprawiedliwości zarządzeniem z dnia 28 czerwca 2010 r. Powołany przez Ministra Sprawiedliwości Zespół do spraw wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dokonał oceny wszystkich zgłoszonych kandydatur pod względem formalnym i merytorycznym.
W skład Zespołu wchodził m.in. przedstawiciel Krajowej Rady Sądownictwa i przedstawiciel Prokuratora Generalnego. Zespół jednogłośnie rekomendował ministrowi sprawiedliwości Leszka Pietraszkę jako najlepszego kandydata do pełnienia funkcji dyrektoraKrajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.
Sędzia Leszek Pietraszko od ponad 15 lat zajmuje się organizacją działalności szkoleniowej w wymiarze sprawiedliwości i naborem kadr w sądownictwie powszechnym i zawodach prawniczych. W latach 1996-2008 pełnił funkcję kierownika szkolenia Sądu Wojewódzkiego w Lublinie, Sadu Okręgowego w Lublinie, a następnie lubelskiego Sądu Apelacyjnego. Wielokrotnie pełnił funkcję przewodniczącego zespołów i komisji egzaminacyjnych do spraw egzaminów sędziowskich oraz uczestniczył w komisjach konkursowych przeprowadzających nabór na aplikację sądową, adwokacką i radcowską.
30 marca 2009 r. sędzia Leszek Pietraszko został delegowany do pełnienia czynności administracyjnych w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury na stanowisku zastępcy dyrektora szkoły. Od 30 marca 2010 r. powierzono mu pełnienie obowiązków dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Sprawdź także

Fakty i mity o Komornikach

Komornik sądowy – postrzeganie społeczne a rzeczywistość prawna Adw. Przemysław Rosati, prezes NRA, wziął udział …