Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Już odwołano 107 prezesów i wiceprezesów

Już odwołano 107 prezesów i wiceprezesów

Już 107 prezesów i wiceprezesów zostało odwołanych przez Ministra Sprawiedliwości w trybie specustawy z lipca 2017 roku Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, realizując swoje nadzwyczajne uprawnienia nadane art. 17 ust 1 ustawy z dnia 12 lipca 2017r. o zmianie ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych, odwołał przed upływem ustawowookreślonych kadencji wskazanych prezesów i wiceprezesów sądów, którzy zostali zastąpieni przez wymienione niżej osoby. Z uwagi na dynamikę zmian dane te mogą być nie pełne. Będziemy je uzupełniać na bieżąco. Na stronie SSP Iustitua pełna lista zmian, systematycznie uzupełniana o kolejne decyzje Ziobry.

Sprawdź także

Kucie lepszej przyszłości

Re-demokratyzacja jako Budowanie Lepszej Przyszłości John Morijn i sędzia Igor Tuleya  Od czasu przejęcia w Polsce …