Finansowanie pomostowe
Strona główna / Listy / Kalendarz wyborczy

Kalendarz wyborczy

do 17 maja wyborca niepełnosprawny składa u wójta gminy wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
do 21 maja wyborca może składać wniosek do dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania (informacja ważna dla przebywających stale lub czasowo poza miejscem zameldowania)
do 21 maja osoba kierująca jednostką, w której tworzy się odrębny obwód głosowania, przekazuje do urzędu gminy wykaz osób uprawnionych do głosowania w tej jednostce
do 23 maja wyborca głosujący za granicą ma prawo zgłoszenia konsulowi wniosku o dopisanie do spisu wyborców
do 24 maja wyborca może uzyskać w urzędzie gminy zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów
24 maja, godz. 24.00 zakończenie kampanii wyborczej i początek ciszy wyborczej
26 maja wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce

JAK GŁOSOWAĆ

W wyborach do Parlamentu Europejskiego głosujemy tylko na jedną listę kandydatów, stawiając krzyżyk (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) przy nazwisku osoby, którą chcemy poprzeć.

  • Wybory do Parlamentu Europejskiego są proporcjonalne, więc gdyby się okazało, że wyborca w ramach jednej listy kandydatów, jednego komitetu wyborczego, postawi dwa czy trzy krzyżyki, to głosy będą oddane na kandydata na pierwszym miejscu. Natomiast jeśli wyborca postawiłby te znaki „X” przy nazwiskach w różnych komitetach wyborczych [na różnych listach], to głos będzie oczywiście nieważny .

Dla Polski będą to czwarte wybory do Parlamentu Europejskiego. Tym razem, zależy od nich szczególnie wiele: nie tylko kwestie pragmatyczne jak budżet, tempo rozwoju gospodarczego, ale także wybór wartości i kierunek rozwoju Unii Europejskiej.

Sprawdź także

Złamano traktaty UE

Wyrok wydany przez polski Trybunał Konstytucyjny wprost stanowi, że stosowanie europejskiego prawa ponad polskim prawem …