Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Kandydaci na prezesa TK

Kandydaci na prezesa TK

Profesor Ewa Łętowska i profesor Andrzej Rzepliński są kandydatami na stanowisko prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Wyboru dokonali sędziowie Trybunału Konstytucyjnego a swoją decyzję przedłożyli prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu.

Decyzję, kto będzie prezesem Trybunału Konstytucyjnego prezydent Bronisław Komorowski powinien ogłosić do grudnia 2010 roku. Nowy prezes obejmie funkcję po 2 grudnia, gdy zakończy się dziewięcioletnia kadencja sędziowska obecnego prezesa Trybunału Bohdana Zdziennickiego.
Prof. Ewa Łętowska

– Od 1987 do 1992 r. pełniła funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. W latach 1999-2002 była sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności, członkiem Académie de Droit Comparé w Paryżu, członkiem Komitetu Helsińskiego (członkostwo zawieszone) oraz International Commission of Jurists (Genewa). W maju 2002 r. została wybrana przez Sejm RP na sędzię Trybunału Konstytucyjnego.
Prof. Andrzej Rzepliński

– W 1990 r. był inicjatorem przygotowania i współautorem projektu Karty Praw i Wolności. Był członkiem Komisji Reformy Prawa Karnego przy ministrze sprawiedliwości gdzie pracował w zespole ds. kodeksu karnego wykonawczego. W latach 1992-1993, na prośbę Prezydenta RP, przygotował wraz trzema innymi autorami, projekt Konstytucji RP. Był również m.in. członkiem helsińskiego ruchu obrony praw człowieka (Komitet Helsiński w Polsce oraz zarząd Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka), Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Helsińskiej Federacji Praw Człowieka w Wiedniu, Komitetu Bioetycznego Rady Europy. Jest członkiem Komitetu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych ONZ. Był ekspertem Departamentu Monitoringu Praw Człowieka przy Sekretarzu Generalnym Rady Europy, ekspertem ONZ ds. zapobiegania przestępczości oraz ekspertem Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE w Warszawie.

Sprawdź także

Świrski przegrał z TOK FM

Sąd nie zgodził się na ukaranie stacji za krytykę podręcznika „Historia i Teraźniejszość” prof. Wojciecha …