Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Kartki wielkanocne od skazanych

Kartki wielkanocne od skazanych

W ramach programu resocjalizacji sprzyjającemu readaptacji społecznej Arteterapia jako technika plastyczna, podczas zajęć skazani w miesiącu lutym aktywnie brali udział w przygotowaniu kartek wielkanocnych, które będą mogli wysłać najbliższym. Celem zajęć artystycznych w procesie resocjalizacji jest wyzwalanie twórczości jednostek poprzezumiejętności wyrażania własnych emocji i uczuć w ekspresji plastycznej. Zajęcia plastyczne pozwalają na rozwijanie indywidualnych zdolności twórczych skazanego, rozwijanie zmysłu estetyki i potrzeby tworzenia. Osadzeni podczas zajęć poznają różne techniki plastyczne, posługą się niekonwencjonalnymi materiałami jako środkiem wyrazu.
Tekst por. Anna Michalik

Sprawdź także

Doroczny raport AI

50 tysięcy osób odwiedziło naszą stronę internetową w poszukiwaniu rzetelnych informacji w dniu ogólnokrajowego referendum …