Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Karty dla stosujących przemoc

Karty dla stosujących przemoc

Pod koniec 2013 roku Ministerstwo Sprawiedliwości wraz z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Komendą Główną Policji, opracowało Kartę informacyjną dla osoby stosującej przemoc w rodzinie. Karta ta, zawiera informacje dotyczące pojęcia przemocy, jej form, konsekwencji prawnych i faktycznych jej stosowania, a także opisuje sposoby działania,w celu zaprzestania jej dalszego stosowania. Ulotka przedstawia informacje dotyczące programów korekcyjno-edukacyjnych, wraz z podaniem danych teleadresowych najlepszych ośrodków w kraju, realizujących tego typu oddziaływania. Jest to pierwszy materiał informacyjny, skierowany bezpośrednio do osób stosujących przemoc w rodzinie, mający na celu pomoc w zmianie postawy i wskazanie możliwości zaprzestania stosowania przemocy wobec osób najbliższych.
Karta stanowi kontynuację materiałów informacyjnych i edukacyjnych w postaci Karty praw osoby dotkniętej przemocą w rodzinie oraz Informatora dla osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. Materiał został opublikowany ze środków Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i dystrybuowany w liczbie 380.000 szt. w całej Polsce, w szczególności do zespołów interdyscyplinarnych, Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, komend Policji oraz sądów powszechnych.
Ministerstwo Sprawiedliwości otrzymało pulę 20.000 egz., w celu dystrybucji do podległych mu jednostek organizacyjnych. W grudniu 2013 roku, Ministerstwo Sprawiedliwości przesłało po 1600 egzemplarzy Karty do każdego sądu apelacyjnego celem dalszego rozpowszechnienia do sądów rejonowych, z przeznaczeniem do zespołów kuratorskiej służby sądowej, w celu przekazania osobom dozorowanym ? sprawcom przemocy w rodzinie. Karta informacyjna dla osoby stosującej przemoc w rodzinie została także umieszczona do nieodpłatnego pobrania na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości w dziale przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Sprawdź także

Migranci pozwali rząd RP

Skarga migrantów zawróconych do linii granicy. Opinia Rzecznika dla ETPC. Sprawę zbada Wielka Izba Trybunału …