Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Karty kibica będą anulowane

Karty kibica będą anulowane

Otwarcie stadionów dla szerszej publiczności przy zachowaniu wysokich standardów bezpieczeństwa. To podstawowy cel nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa uelastycznia przepisy w zakresie wymogów dotyczących organizowania imprez masowych. Chodzi tu w szczególności o mecze piłki nożnej.Organ wydający pozwolenie na organizację imprezy masowej, wstępnie ocenionej przez Policję jako impreza podwyższonego ryzyka, będzie mógł ? na wniosek organizatora i po porozumieniu z Policją ? wyrazić zgodę na mniejszą niż przewidziana dla takich imprez liczbę funkcjonariuszy służb porządkowych. Nowelizacja m.in. ustanawia wojewódzki zespół interdyscyplinarny do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, który będzie organem pomocniczym wojewody. W skład zespołu wejdą m.in. wojewódzki komendant Policji oraz Straży Pożarnej. Zespół wspomagałby zabezpieczanie imprez masowych m.in. poprzez analizowanie zagrożeń związanych z ich organizacją na terenie danego województwa oraz ocenę podejmowanych w tym zakresie działań.
Zmienione zostały zasady bezpieczeństwa meczów piłki nożnej dotyczące m.in. identyfikacji uczestniczących w nich osób, wyposażenia obiektów, na których są one organizowane oraz sprzedaży biletów. Zakres przetwarzania danych identyfikujących uczestników meczu będzie obejmował imię, nazwisko i numer PESEL.
Z dotychczas obowiązującego katalogu został usunięty m.in. wizerunek twarzy. W konsekwencji zniknie wymóg tzw. kart kibica. Ustawa zmienia też procedurę stosowania zakazów klubowych. Osoby ukarane będą mogły złożyć do podmiotu, który zastosował zakaz, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Osoby ukarane zakazem będą też miały prawo do wniesienia skargi na to rozstrzygnięcie do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Ustawa została uzupełniona o zasady udostępniania kibicom miejsc stojących. Zgodnie z nowelizacją, liczba takich miejsc nie będzie mogła przekraczać 25 proc. ogólnej liczby miejsc, a jedno miejsce siedzące będzie mogło być przekształcone wyłącznie w jedno miejsce stojące i tylko pod warunkiem możliwości przywrócenia stanu poprzedniego. Nowelizacja uznaje za wykroczenie posiadanie niebezpiecznych przedmiotów lub wyrobów pirotechnicznych już w drodze na imprezę masową, np. na mecz. Nowelizacja trafi do podpisu prezydenta.

Sprawdź także

Sprawki Miśki Adwokatki

1 czerwca rusza II edycja akcji edukacyjnej „Bajeczni Adwokaci”. Do przedszkoli i szkół ruszą adwokatki …