Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Kary dla białoruskich sędziów

Kary dla białoruskich sędziów

Na czarną listę UE trafili białoruscy sędziowie, których wyroki godzą w opozycjonistów. Ministrowie spraw zagranicznych UE postanowili rozszerzyć unijną czarną listę przedstawicieli białoruskiego reżimu objętych sankcjami wizowymi i zamrożeniem aktywów. Na listę dopisano 19 nowych osób, w tym sędziów skazujących opozycjonistów. – Lista osób objętych ograniczeniami pozostaje otwarta i może podlegać ciągłej rewizji, biorąc pod uwagę rozwój sytuacji. W szczególności UE zamierza objąć nimi białoruskich urzędników, takich jak sędziowie i prokuratorzy bezpośrednio zaangażowani w wyroki osób na tle politycznym i w prześladowanie społeczeństwa obywatelskiego – powiedziała szefowa unijnej dyplomacji Catherine Ashton.
W reakcji na powyborcze represje wobec opozycji na Białorusi w styczniu UE wznowiła sankcje wizowe wobec 158 przedstawicieli reżimu Białorusi, w tym prezydenta Alaksandra Łukaszenki i jego dwóch synów, oraz zamroziła ich aktywa. Ministrowie zdecydowali o rozszerzeniu listy o 19 osób. Dopóki decyzja ministrów spraw zagranicznych nie zostanie przetłumaczona na wszystkie języki i opublikowana Dzienniku Urzędowym UE, aneksy do decyzji Rady UE, gdzie są nazwiska nowych osób objętych sankcjami, pozostają poufne. Wiadomo, że wśród tych osób są przedstawiciele białoruskiego wymiaru sprawiedliwości bezpośrednio zaangażowani w wydawanie wyroków na tle politycznym, a także rektorzy szkół, z których wydalani są działający w opozycji studenci.

Sprawdź także

Lex Super Omnia

Apel Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia do przedstawicieli władzy ustawodawczej Stowarzyszenie Prokuratorów …