Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Każdy aplikant dostanie patrona

Każdy aplikant dostanie patrona

Adwokat Tomasz Jachowicz, wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu mówi o:

wzroście liczby spraw dyscyplinarnych adwokatów, o etyce adwokackiej i przypadkach jej naruszania, o nowych zawodach prawniczych oraz o perspektywach aplikantów adwokackich.
Jakie przesłanki skłoniły pana do zgody na objęcie funkcji wicedziekana?
– Wicedziekana wybiera ze swojego składu Okręgowa Rada Adwokacka. Nie są to wybory bezpośrednie, jak w przypadku dziekana, którego wybierają wszyscy członkowie Izby na walnym zgromadzeniu. Ponieważ w poprzedniej kadencji ORA pełniłem funkcję rzecznika dyscyplinarnego, dziekan, adwokat Andrzej Reichelt zaproponował mi, abym skoncentrował się właśnie na kwestiach deliktów popełnianych przez członków naszej korporacji. Od wielu lat działam w referacie skargowym naszej izby i z niepokojem stwierdzam, że liczba skarg na adwokatów i pełnomocników procesowych niepokojąco rośnie.
– Kto się skarży i na co?
– Przede wszystkim klienci, którzy nie są zadowoleni z jakości świadczonych usług prawnych. Podłoże skarg jest bardzo zróżnicowane ale na pierwszy plan wysuwa się moim zdaniem nieznajomość zasad etyki zawodowej adwokata. Wiąże to się z tym, że po wielokrotnych nowelizacjach przepisów o adwokaturze, na listę adwokatów wpisało się wielu prawników, którzy nigdy nie byli szkoleni odnośnie zasad zawodowej etyki. Ze ?Zbiorem Zasad Etyki i Godności Zawodu? osoby te pierwszy kontakt miały dopiero w postępowaniu dyscyplinarnym. Dziwi ich na przykład fakt objęcia zakazem ujawniania treści pertraktacji ugodowych – a zdarzały się takie przypadki ich ujawniania w pismach procesowych i to wielokrotnie. Nagminne jest niestawianie się adwokatów na rozprawy bez stosownego usprawiedliwienia albo bezzasadne znoszenie terminów rozpraw także bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Coraz częściej zdarzają się skargi na brak wystawienia faktury bądź pokwitowania wpłaty za usługę prawną. Do urzędów skarbowych nadchodzą sygnały o popełnieniu przez adwokatów przestępstwa skarbowych.
– Obowiązkowe kasy fiskalne w kancelariach, a ma to nastąpić w 2011 roku , zmienią sytuację?
– Niewątpliwie tak. Trzeba jednak wiedzieć, że już teraz adwokat ma obowiązek wystawić fakturę bądź pokwitowanie wpłaty i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Kasy fiskalne rozwiążą ostatecznie tę kwestię. ORA ze swej strony z pewnością podejmie kroki mające na celu umożliwienia kolegom nabywania kas fiskalnych za pośrednictwem wyspecjalizowanego a przy tym konkurencyjnego cenowo kontrahenta.
– Na listopad zaplanowano w Gdańsku zjazd adwokatury po tragicznej śmierci pod Smoleńskiem prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Joanny Agackiej – Indeckiej. Co zjazd powinien załatwić?
– Obawiam się, że na nadzwyczajnym zjeździe adwokatury większość czasu zajmie delegatom załatwienie spraw personalnych.
-Niebawem zgodnie z wolą posłów zawód doradcy prawnego ma być usankcjonowany…
-W środowisku prawniczym istnieje uzasadniona moim zdaniem obawa, że może to spowodować obniżenie jakości standardów usług prawnych. Nad nimi nie ma żadnej kontroli, nie wprowadzili żadnego kodeksu etyki zawodowej.Nic nie wiem na temat ewentualnych postępowań dyscyplinarnych.Doradcy zostaną wyposażeni w szerokie kompetencje, przy braku wspomnianych wyżej instrumentów kontrolnych. Jakie mogą być tego skutki to łatwo przewidzieć.
– We wrześniu znowu egzaminy na aplikację adwokacką…
– Życie zweryfikowało oczekiwania i po ubiegłorocznym szaleństwie w tym roku o aplikacje adwokacką chce się ubiegać tylko ok. dwieście osób. Taka liczba osób wynika moim zdaniem z pragmatyzmu życiowego. Do tych ludzi dotarło, że zarobki na aplikacji nie są czymś rewelacyjnym, że przyszłość zawodowa zależy od wielu nieprzewidzianych sytuacji i wolą związać się z czymś, co daje konkretne pieniądze. W każdym bądź razie nasz samorząd będzie czynił starania,by wszystkim prawnikom, którzy zdadzą egzamin zapewnić należyte wdrażanie do zawodu pod opieką patrona.

Sprawdź także

Zapomniana wojna w Sudanie

Sudan to w tym momencie piekło na Ziemi. Zbrodnicza armia dopuszcza się gwałtów i masakr …