Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Każdy ma prawo do mieszkania

Każdy ma prawo do mieszkania

Mieszkanie w spokojnych, godnych i odpowiednich warunkach to życzenie milionów ludzi na świecie. Wielu z nich dane jest jednak żyć w domach o lichej konstrukcji, bez dostępu do wody pitnej i elektryczności. Powszechne ubóstwo, brak możliwości podjęcia pracy, uzyskania edukacji, opieki medycznej czy materiałów budowlanych oznacza, że prawo to, to iluzja.że prawo do mieszkania nie może być zapewnione. Prawo do mieszkania wnika bezpośrednio z prawa do odpowiedniego poziomu życia, które obejmuje dostęp do żywności, odzieży i mieszkania oraz do stałego polepszania warunków bytowych. Prawo do mieszkania jest podstawą dla pełnego korzystania z praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych, bowiem bezpośrednio wiąże się z: prawem do nauki, w szczególności dzieci; nietykalnością osobistą i wolnością osobistą; ochroną prawną życia prywatnego, rodzinnego i czci; nienaruszalnością mieszkania; wolnością poruszania się; wolnością wyrażania poglądów; wolnością organizowanie pokojowych zgromadzeń; wolnością zrzeszania się; prawem do własności, dziedziczenia; prawem do ochrony zdrowia; prawem do zabezpieczenia społecznego; prawem do skargi; równością wobec prawa; zakazem dyskryminacji; prawem do bezpieczeństwa; prawem do czystego i zdrowego środowiska. Prawo do mieszkania jest prawem każdej osoby.
W ocenie Komitetu Praw Ekonomicznych, Socjalnych i Kulturalnych prawo do mieszkania nie może być interpretowane w wąski sposób, określając i sprowadzając mieszkanie wyłącznie do dachu nad głową. Każda osoba powinna bowiem żyć w bezpiecznych, stabilnych oraz godnych warunkach, co wynika z przyrodzonej godności człowieka. Władze państwa powinny jednocześnie podejmować działania w celu zabezpieczenia lokalu zastępczego lub socjalnego osobom najbardziej potrzebującym. Prawo do mieszkania odnosi się nie tylko do mieszkania per se ale również do odpowiednich warunków zamieszkania, które obejmują takie elementy jak: właściwa powierzchnia mieszkalna, ochrona i nienaruszalność mieszkania, oświetlenie i wentylacja, dostęp do podstawowych urządzeń sanitarnych oraz bliskość do pracy, szkoły czy szpitala. Każda osoba powinna mieć zapewnione takie mieszkanie, które nie uwłacza jego lub jej godności. Prawo do mieszkania nie nakłada na rządy obowiązku wybudowania domów o wysokim standardzie i umożliwienie zakwaterowania tam każdemu chętnemu. Prawo do mieszkania nie jest równoznaczne z prawem do własności czy prawem do ziemi. Co do zasady nie wpływa również na możliwość realizacji projektów rozwojowych i planów rewitalizacji przestrzeni miejskiej.
Źróło:Amnesty International

Sprawdź także

Co się stało na granicy

Informacja o śledztwie w sprawie podejrzenia przekroczenia uprawnień przez żołnierzy pełniących służbę patrolową na granicy …