Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Każdy może być architektem

Każdy może być architektem

Zmniejszenie lub likwidację ograniczeń w dostępie do 91 profesji: 82 technicznych i 9 finansowych przewiduje wchodząca właśnie w życie ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych – tzw. druga ustawa deregulacyjna. Zmiana przepisów wynika z nadmiernej regulacji zawodów związanych z rachunkowością oraz profesjiarchitekta i inżyniera, która niekorzystnie wpływała na konkurencyjność oraz innowacyjność gospodarki i obniżała poziom zatrudnienia w tych sektorach. Na liście profesji objętych ustawą są m.in. różnej specjalności architekci, a także inżynierowie – budownictwa, inżynierii środowiska, górnictwa i geologii, inżynierii wojskowej, telekomunikacji, elektrotechnicy, energetycy, transportu, elektroniki i telekomunikacji, inżynierii naftowej i gazowniczej.
Drugi pakiet deregulacyjny dotyczy również np. urbanistów, rzeczoznawców samochodowych oraz diagnostów uprawnionych do wykonywania badań technicznych pojazdów. Zderegulowane zostały też zawody lotnicze, np. pilota samolotowego zawodowego i liniowego, pilota śmigłowcowego zawodowego i liniowego, pilota balonu wolnego, pilota szybowcowego, radiooperatora pokładowego, technika-mechanika lotniczego, technika awionika, dyspozytora lotniczego, mechanika pokładowego, skoczka spadochronowego oraz nawigatora lotniczego.
Kolejnym etapem deregulacji objęto także kilka profesji rynku finansowego, tj. osoby zajmujące się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych, doradców podatkowych, brokerów i agentów ubezpieczeniowych, aktuariuszy, agentów celnych, biegłych rewidentów, przyjmujących zakłady wzajemne i prowadzących kolektury gier liczbowych.
Sejm VII kadencji uchwalił ustawę 9 maja 2014 r., a prezydent podpisał ją 30 maja 2014 r. Ustawa wchodzi w życie 10 sierpnia 2014 r. Dz.U. 2014 poz. 768

Sprawdź także

Sukces Misia Adwokata

#BajeczniAdwokaci w kwietniu odwiedzili prawie 5 tysięcy placówek edukacyjnych – przedszkola i młodsze klasy szkół …