Finansowanie pomostowe
Strona główna / Bez kategorii / KE o cyfryzacji prawników

KE o cyfryzacji prawników

Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP (DG GROW) Komisji Europejskiej prowadzi obecnie badanie, które ma na celu określenie aktualnego stanu automatyzacji cyfrowej w czterech sektorach usług profesjonalnych, tj. usługach inżynieryjnych, architektonicznych, księgowych i prawniczych.

Szczególny nacisk kładzie się na rolę, jaką odgrywa obecna sytuacja zdrowotna, związana z COVID-19, we wspieraniu wdrażania technologii automatyzacji cyfrowej, torując drogę do nowych rozwiązań w zakresie organizacji i wykonywania codziennej pracy.

Badanie prowadzone jest w dwunastu wybranych krajach UE: Belgii, Chorwacji, Francji, Niemczech, Irlandii, Włoszech, Holandii, Portugalii, Rumunii, Hiszpanii, Szwecji i w Polsce.

Ważną część badania stanowi ankieta, która składa się w większości z pytań zamkniętych i pytań wielokrotnego wyboru, a przewidywany czas na jej wypełnienie to około 15 minut.

Ankieta online jest dostępna w sześciu językach: angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, hiszpańskim i portugalskim

Ankieta będzie dostępna do dnia 20 sierpnia 2020 roku.

Informacje o ankiecie są dostępne na stronie Komisji Europejskiej: (zobacz stronę)

lub pod adresem e-mail: EU_survey@mail-bip.com

Sprawdź także

Polski Mahomet

Jan Paweł II jako „polski Mahomet” – taka karykatura ukazała się w najnowszym numerze francuskiego …