Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Kiedy biegły wydaje wyrok

Kiedy biegły wydaje wyrok

Biuletyn Programu „Niewinność” Heslińskiej Fundacji Praw Człowieka. Czerwiec 2010 jest poświęcony POMYŁKOM SĄDOWYM. Problem pomyłek sądowych towarzyszy sądownictwu od samego początku. Nauka prawa karnego najczęściej wskazuje na następujące przyczyny pomyłek:

· zaznania świadków fałszywie obciążające podejrzanego/oskarżonego; · błędy poczynione podczas pierwszych etapów postępowania, czyli nieprofesjonalne prowadzenie śledztwa; · błędy dokonane podczas okazań, błędne rozpoznanie sprawcy przez świadka; · fałszywe przyznanie się do winy przez podejrzanego/oskarżonego; · naruszenie zasady in dubio pro reo; · pomówienia ze strony współoskarżonych.
Biegła, której opinia stała się kluczowa dla skazania Krzysztofa S., z upływem czasu zyskiwała co raz większe przekonanie, co do tego, że pokrzywdzone były molestowane seksualnie. Nie przeprowadziła żadnych badań małoletnich, a opinia została oparta jedynie na obserwacji zachowania pokrzywdzonych, podczas składania zeznań. Sąd Rejonowy w I. wyrokiem z dnia 31 października 2008 roku, uznał Krzysztofa S. winnym popełnienia czynu polegającego na kilkakrotnym doprowadzeniu swoich córek 4-letniej Pauliny S. oraz 5-letniej Aleksandry S. do obcowania płciowego i poddania się innym czynnościom seksualnym przez użycie przemocy.
„Synu, to ten?” – zapytał ojciec jednego z pokrzywdzonych wskazując na Karola S. „Tak, to ten” – powiedział chłopak. Po drugiej stronie lustra stał Karol S. Miał 187 cm wzrostu, obok niego, wiele niżsi, dobrani do okazania chłopcy. Jeszcze nie wiedział, że odsiedzi 186 dni w areszcie śledczym, a to okazanie będzie dla niego początkiem gehenny. Tak z relacji matki Karola S. wyglądało okazanie z 19 października 2000 r. Minęło 10 lat. Sprawa nie znalazła jeszcze swojego finału.
Opisy spraw pomyłek sądowych sporządzono w oparciu o dokumenty przekazane przez klientów Helsińskiej Fundacji Praw Czlowieka. W niektórych sprawach analizowano akta sądowe w całości. Ze względu na ograniczenia redakcyjne opisy pomijają okoliczności mniej istotne, zachowując esencję niezbędną dla zrozumienia sprawy. Kompleksowe opracowania spraw znajdują się w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Sprawdź także

Świrski przegrał z TOK FM

Sąd nie zgodził się na ukaranie stacji za krytykę podręcznika „Historia i Teraźniejszość” prof. Wojciecha …