Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Kiedy rodzi się martwe dziecko

Kiedy rodzi się martwe dziecko

Treść odpowiedzi otrzymanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich na wystąpienie z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie świadczeń dla kobiet, które urodziły martwe dziecko, którego płci nie da się ustalić, nie przyniosła oczekiwanego rozwiązania problemu sygnalizowanego w wystąpieniu. W wystąpieniu Rzecznik podkreślała, że w przypadkachpodawanych przez skarżących nie można sporządzić aktu urodzenia z uwagi na niemożliwość określenia płci dziecka, a więc elementu obligatoryjnego przy sporządzeniu tego aktu stanu cywilnego. Brak możliwości określenia płci dziecka uniemożliwia uzyskanie dokumentu niezbędnego do ubiegania się o skrócony urlop macierzyński, zasiłek macierzyński, czy też zasiłek pogrzebowy.
Rzecznik Praw Obywatelskich ponownie zwraca się z prośbą o rozważenie zmiany przepisów tak, aby opisane w nich świadczenia możliwe były do udzielenia w razie przedstawienia karty zgonu dziecka, analogicznie do rozwiązania przyjętego w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Sprawdź także

Żądania Themis

Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Themis w sprawie wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 16 …