Strona główna / Listy / KIRP: Konkurs dla szkół

KIRP: Konkurs dla szkół


V Edycja Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych organizowanego
przez Krajową Radę Radców Prawnych w roku szkolnym 2019/2020

22 stycznia 2020 r. rozpoczęła się kolejna, V Edycja Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie realizowana przez Krajową Radę Radców Prawnych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w roku szkolnym 2019/2020.

Nad prawidłowym przebiegiem Akademii – Konkursu czuwa powołany przez Organizatora Krajowy Komitet Organizacyjny.

Uczestnikami Akademii – Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych (klas V-VIII) oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Ogólnopolska Akademia – Konkursu Wiedzy o Prawie realizowana jest w trzech etapach:

Etap pierwszy – szkolny przeprowadzany jest w szkołach i składa się z części pisemnej (testu) i kolejny raz będzie realizowany online za pomocą specjalnej aplikacji, do której logować się będą Przedstawiciele Komisji Szkolnych na komputerach w szkole, podając dane uczestników tegorocznej Akademii.

Etap drugi przeprowadzany jest w siedzibach okręgowych izb radców prawnych lub miejscach wskazanych przez poszczególne OIRP. Etap składa się z dwóch części, pisemnej i ustnej.

Trzeci etap – centralny (Finał) – przeprowadzony będzie w Warszawie i będzie się składał z wypowiedzi ustnej przed Centralną Komisją Akademii – Konkursu.

Krajowy Komitet Organizacyjny powoła dwa trzyosobowe zespoły jurorów, tworzące Centralną Komisję Akademii Konkursu.
Spośród uczestników troje uczniów (ze szkół podstawowych) oraz szkół ponadpodstawowych z trzema najlepszymi wynikami uzyska tytuł laureata, a pozostałe osoby zostaną finalistami Akademii – Konkursu. Zarówno dla laureatów, jak i finalistów przewidziane są zaświadczenia i nagrody.
Informacje dotyczące organizacji, miejsc przeprowadzenia, terminów i wyników poszczególnych etapów Akademii – Konkursu będą przekazywane poprzez stronę www.edukacjaprawna.kirp.pl.

Pierwszy etap – szkolny – odbędzie się 27 lutego 2020 r.
o godzinie 11.00 dla szkół podstawowych oraz
o godzinie 13.00 dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Drugi etap – okręgowy – odbędzie się 19 marca 2020 r.
o godzinie 10.00 w siedzibach OIRP.
Trzeci etap – centralny (Finał) odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2020 r.
o godzinie 10.00 w Warszawie.

Celem Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie jest:

działanie na rzecz poszerzenia i pogłębienia wiedzy o prawie oraz wzrost świadomości prawnej dzieci i młodzieży;
kształtowanie postaw szacunku do prawa wśród dzieci i młodzieży;
propagowanie związków prawa polskiego z prawem międzynarodowym.

Ww. cele realizowane są przez powołany przez Prezesa KRRP lub Wiceprezesa KRRP Krajowy Komitet Organizacyjny, z siedzibą w Biurze Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie, Al. Ujazdowskie 18 lok. 4. W skład Krajowego Komitetu Organizacyjnego wchodzi pięciu członków powołanych przez Prezesa KRRP lub Wiceprezesa KRRP.

Do zadań Krajowego Komitetu Organizacyjnego Akademii – Konkursu należy:

propagowanie idei Akademii – Konkursu,
przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń odstępstw od Regulaminu na każdym etapie Akademii — Konkursu. Akceptacja odstępstwa jest skuteczna w przypadku uzyskania akceptacji większości członków Krajowego Komitetu Organizacyjnego,
rozstrzyganie sporów w sprawach dotyczących przebiegu Akademii – Konkursu,
wybór Komisji Centralnej Akademii, przeprowadzającej III Etap Akademii – Konkursu,
powołanie trzyosobowego Zespołu ds. Odwołań i wskazanie jego Przewodniczącego,
inne zadania wskazane przez Organizatora.

Film o konkursie można obejrzeć na stronie Krajowej Izby Radców Prawnych

Sprawdź także

Konkurs na szefa KSSiP

Kandydaci na stanowisko dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Dziś (26 lutego 2024 br.) poznaliśmy …