Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Klasówka z pisania pozwu

Klasówka z pisania pozwu

Jak wynika z badań opinii publicznej większość Polaków nie posiada podstawowej wiedzy prawnej na temat zasad działania wymiaru sprawiedliwości; nie odróżnia prawa cywilnego od karnego, adwokata od radcy prawnego.

– Jako minister sprawiedliwości, mówił Krzysztof Kwiatkowski podczas sotkania z przedstawicielami Krajowej Rady Radców Prawnych – od wielu miesięcy publicznie deklarowałem, że jestem gorącym zwolennikiem wprowadzenia do szkół dodatkowych lekcji, na których młodzi ludzie mogliby pogłębić swoją wiedzę na temat funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.
Jak wynika z badań opinii publicznej większość Polaków nie posiada podstawowej wiedzy prawnej na temat zasad działania wymiaru sprawiedliwości. Znacząca część badanych nie odróżnia radcy prawnego od adwokata, prawa cywilnego od karnego. Blisko 30% nie wie, co to jest pozew, natomiast 82% respondentów nie wie, że postępowanie przed polskimi sądami jest dwuinstancyjne. Brak rzetelnej wiedzy skutkuje brakiem zaufania do systemu sprawiedliwości i jego poszczególnych elementów.
– Czas to zmienić. Czas podjąć konkretne kroki, aby Polacy znali nie tylko swoje obowiązki, ale i prawa. I takie konkretne działania Ministerstwo Sprawiedliwości wraz z samorządem radców prawnych podejmuje ? powiedział minister Krzysztof Kwiatkowski.
Wnioski płynące z badań przekonują do podjęcia inicjatywy, której celem jest zmiana edukacji już na poziomie szkół średnich. Taką właśnie inicjatywę podjęli wspólnie Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Krajowa Rada Radców Prawnych. Uczeń liceum lub technikum w ramach przedmiotu ?Wiedza o Społeczeństwie? poświęca kilka godzin lekcyjnych na zapoznanie się z podstawami prawa. Styka się z takimi zagadnieniami, jak system normatywny, funkcje prawa, rodziny i gałęzie prawa czy pojęcie normy prawnej. Prześlizguje się po historii prawa sięgając czasów kodeksu Hammurabiego. Z praktycznych informacji poznaje jedynie sposoby korzystania z Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego. Są to zajęcia prowadzone, w zasadzie tylko w formie lekcyjnej, wykładowej.
Program przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości i KRRP zakłada położenie nacisku na praktyczność wiedzy. Młody człowiek kończący szkołę średnią powinien posiadać wiedzę umożliwiającą sprawne funkcjonowanie w nowoczesnym społeczeństwie. Zamiast z cechami języka aktów prawnych należy zapoznać go z podstawowymi przepisami prawa regulującymi codzienne problemy, takimi jak własność rzeczy, prawa konsumenta, prawa przysługujące stronom przed sądem, podmioty składające się na system sprawiedliwości. Znajomość podstawowych kompetencji sędziów, adwokatów, radców prawnych i notariuszy pozwoliłaby odmitologizować wymiar sprawiedliwości i uczynić go bardziej dostępnym dla obywateli. Ministerstwo Sprawiedliwości w porozumieniu z Krajową Radą Radców Prawnych proponuje skorzystanie z usług radców prawnych, którzy odpowiednio przygotowani mogliby spełniać funkcje edukatorów w dziedzinie prawa w szkołach średnich.

Sprawdź także

Migranci pozwali rząd RP

Skarga migrantów zawróconych do linii granicy. Opinia Rzecznika dla ETPC. Sprawę zbada Wielka Izba Trybunału …