Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Kogo Sejm wybierze na GIODO

Kogo Sejm wybierze na GIODO

3 grudnia 2014 r. Sejm podjął uchwałę o odwołaniu dotychczasowego GIODO Wojciecha Wiewiórowskiego, z uwagi na powierzenie mu funkcji zastępcy Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych powołuje, na czteroletnią kadencję, Sejm za zgodą Senatu. Powołanie następuje uchwałą, podejmowaną bezwzględną większością głosów. Kandydatów na GIODO może zgłosić marszałek Sejmu lub grupa co najmniej 35 posłów. Do Marszałka Sejmu wpłynęła rezygnacja dotychczas zgłoszonego kandydata. Marszałek Sejmu w przyszłym tygodniu podejmie decyzję o ponownym uruchomieniu możliwości zgłaszania wniosków w sprawie obsadzenia tego urzędu. Zgodnie z regulaminem Sejmu, wnioski w sprawie powołania GIODO są kierowane do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w celu ich zaopiniowania. Opinia komisji jest przedstawiana na piśmie marszałkowi Sejmu, który zarządza jej drukowanie i doręczenie posłom. Rozpatrzenie wniosku w sprawie powołania GIODO może się odbyć nie wcześniej niż następnego dnia po doręczeniu posłom opinii komisji. W szczególnych wypadkach powołanie GIODO może się odbyć z pominięciem etapu komisyjnego.
XXX
Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Fundacja Panoptykon oraz INPRIS Instytut Prawa i Społeczeństwa pragną wyrazić zaniepokojenie w związku z przebiegiem wyborów Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Od grudnia 2014 r. organizacje prowadzą monitoring wyborów na stanowisko GIODO. Na początku stycznia 2015 r. Kancelaria Sejmu RP potwierdziła, że w wyborach zgłoszono tylko jednego kandydata. Był nim r.pr. Mirosław Wróblewski, którego kandydaturę przedstawił Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej. Na początku ubiegłego tygodnia media doniosły, że Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej wycofał swoje poparcie dla Mirosława Wróblewskiego. Władze Platformy Obywatelskiej w żaden sposób nie uzasadniły swojej decyzji. ?Koalicja organizacji monitorujących przebieg wyborów GIODO wyraża swoje zaniepokojenie brakiem przejrzystości w procesie wyłaniania kandydata na to stanowisko. Wycofanie ? bez podania przyczyny ? poparcia dla osoby spełniającej wszystkie formalne i merytoryczne kryteria (przewidziane ustawą), może wskazywać na niepoważne podejście lub nieprzygotowanie do ważnego procesu decyzyjnego, który ma wpływ na prawa i wolności obywatelskie. Nasze zaniepokojenie potęguje fakt, że poparcie wycofano jeszcze przed wysłuchaniem publicznym oraz jakąkolwiek dyskusją w Sejmie? ? czytamy w wydanym przez organizacje oświadczeniu. Organizacje apelują również o potraktowanie wyborów na stanowisko GIODO z pełną powagą i odpowiedzialnością. ?Przedłużający się okres wakatu na stanowisku GIODO w negatywny sposób odbija się na funkcjonowaniu tego organu, który ma kluczowe znaczenie dla ochrony praw i wolności obywatelskich? ? napisano w oświadczeniu.

Sprawdź także

Polska Temida kona

Zajmujemy 25 miejsce (na 27 państw) w UE pod względem niezależności sądownictwa. Prawie 60% badanych …