Finansowanie pomostowe

M.Manowska upomniana

Kolegium Sądu Najwyższego uchwałą z dnia 15 kwietnia 2021 r. zobowiązało Pierwszą Prezes do przywrócenia skutków wymienionych w Zarządzeniu Nr 48/2020 Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 20 kwietnia 2020 r., czyli do efektywnego wykonania swojego własnego zarządzenia, którego faktyczne obowiązywanie i wola wykonania – są wątpliwe.

Postanowieniem TSUE z 8 kwietnia 2020 r. w sprawie C-791/19 R Polska została zobowiązana „natychmiast i do czasu wydania wyroku kończącego postępowanie w sprawie” do zawieszenia stosowania przepisów stanowiących podstawę właściwości Izby Dyscyplinarnej („ID”) w sprawach dyscyplinarnych sędziów i powstrzymania się od przekazania spraw zawisłych przed ID do rozpoznania przez skład, który nie spełnia wymogów niezależności określonych w prawie UE. W wykonaniu tego postanowienia, ówczesna Pierwsza Prezes SN – prof. Małgorzata Gersdorf, 20 kwietnia 2020 r. wydała zarządzenie nr 48/2020, w którym m.in. uznano, że skutkiem postanowienia TSUE jest zawieszenie prawa ID do przyjmowania i rozpoznawania spraw, które należałyby do właściwości tej izby i zakaz przekazywanie spraw innym organom orzekającym, które nie spełniają wymogów niezależności wskazanych w orzecznictwie TSUE. Wynikiem zabezpieczenia było także przejęcie kompetencji ID przez Izbę Karną SN, a częściowo – Izbę Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Pomimo dalszego istnienia zobowiązania Polski do zawieszenia działalności ID – zarządzenie Pierwszej Prezes zostało uchylone przez wyznaczonego przez prezydenta na p.o. I Prezesa SN Kamila Zaradkiewicza. Sytuacja, w której – z jednej strony obowiązuje postanowienia zabezpieczające wydane przez TSUE, które wprost odnosi się do kwestii organizacyjnych Sądu Najwyższego, a z drugiej – organ, który powinien w tej sytuacji zareagować wydając odpowiednie zarządzenia, nie reaguje adekwatnie, budziła i budzi nadal w gronie sędziów Sądu Najwyższego konfuzję.

W tej sytuacji postanowiło zareagować Kolegium Sądu Najwyższego, które uchwałą z dnia 15 kwietnia 2021 r. zobowiązało Pierwszą Prezes do przywrócenia skutków wymienionych w poprzednio obowiązującym zarządzeniu Pierwszej Prezes, to jest do wykonania obowiązku ciążącego na osobie kierującej Sądem Najwyższym, wynikającego z postanowienia TSUE.

KOLEGIUM SĄDU NAJWYŻSZEGO na lata 2021-2023
Przewodniczący Kolegium Sądu Najwyższego:
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego – dr hab. Małgorzata Manowska
Członkowie Kolegium Sądu Najwyższego:

1.Prezes Sądu Najwyższego – Dariusz Zawistowski – Izba Cywilna
2.Prezes Sądu Najwyższego – dr hab. Tomasz Przesławski – Izba Dyscyplinarna
3.Prezes Sądu Najwyższego – dr Michał Laskowski – Izba Karna
4.Prezes Sądu Najwyższego – dr hab. Joanna Lemańska – Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych
5.Prezes Sądu Najwyższego – Józef Iwulski – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
6.Sędzia Sądu Najwyższego – Dariusz Dończyk – Izba Cywilna
7.Sędzia Sądu Najwyższego – dr hab. Marta Romańska – Izba Cywilna
8.Sędzia Sądu Najwyższego – Małgorzata Bednarek – Izba Dyscyplinarna (od 23.10.2018 r.)
9.Sędzia Sądu Najwyższego – dr Konrad Wytrykowski – Izba Dyscyplinarna (od 23.10.2018 r.)
10.Sędzia Sądu Najwyższego – Tomasz Artymiuk – Izba Karna
11.Sędzia Sądu Najwyższego – Jarosław Matras – Izba Karna
12.Sędzia Sądu Najwyższego – dr hab. Leszek Bosek – Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (od 09.11.2018 r.)
13.Sędzia Sądu Najwyższego – dr hab. Tomasz Demendecki – Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (od 11.04.2019 r.)
14.Sędzia Sądu Najwyższego – Bohdan Bieniek – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
15.Sędzia Sądu Najwyższego – prof. dr hab. Krzysztof Rączka – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Zastępcy Członków Kolegium Sądu Najwyższego:

1.Sędzia Sądu Najwyższego – Agnieszka Piotrowska – Izba Cywilna
2.Sędzia Sądu Najwyższego – Jacek Wygoda – Izba Dyscyplinarna (od 23.10.2018 r.)
3.Sędzia Sądu Najwyższego – Barbara Skoczkowska – Izba Karna
4.Sędzia Sądu Najwyższego – dr hab. Maria Szczepaniec – Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (od 09.11.2018 r.)

Tytuł od Redakcji Poprawny.pl
Żródlo:monitorkonstytucyjny.ue

Sprawdź także

Maraton Pisania Listów AI 2021

DOŁĄCZ DO NAS 29 XI – 12 XII 2021 Maraton Pisania Listów to największa globalna …