Strona główna / Aktualności / Kolejne odsłony Amber Gold

Kolejne odsłony Amber Gold

Sędzia Bartłomiej Przymusiński, rzecznik prasowy Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia informuje : W związku z opublikowanymi w mediach informacjami, że „jest postępowanie ws. sędziego (bądź wobec sędziego), który zajmował się sprawą Marcina P.” wynika, że e z podanej informacji wynika, iż toczy się postępowanie wyjaśniające. Jak sama nazwa sugeruje, postępowanie to ma dopiero wyjaśnić czy doszło do uchybień uzasadniających ewentualne wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Nazywanie tego postępowania postępowaniem „w sprawie sędziego” jest mylące dla opinii publicznej i sugeruje, że stwierdzono popełnienie uchybień, tymczasem na tym etapie okoliczność ta nie jest jeszcze ustalona, gdyż postępowanie wyjaśniające ma to dopiero ustalić. O postępowaniu tym mówi art. 114 § 1 prawa o ustroju sądów powszechnych: Rzecznik dyscyplinarny podejmuje czynności dyscyplinarne na żądanie Ministra Sprawiedliwości, prezesa sądu apelacyjnego lub okręgowego oraz kolegium sądu apelacyjnego lub okręgowego, Krajowej Rady Sądownictwa, a także z własnej inicjatywy, po wstępnym wyjaśnieniu okoliczności koniecznych do ustalenia znamion przewinienia, a także złożeniu wyjaśnień przez sędziego, chyba że złożenie tych wyjaśnień nie jest możliwe.
Natomiast resort sprawiedliwości podał do informacji, że prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku zwrócił się do Rzecznika Dyscyplinarnego dla Kuratorów Zawodowych z wnioskiem o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec dwóch kuratorów sądowych, w pracy których stwierdzono rażące uchybienia w zakresie dozoru skazanego Marcina P. w okresie warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności.
Wnioski o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczą kuratorów zawodowych Zespołu Kuratorskiej Służby Sadowej przy Sądzie Rejonowym Gdańsk ? Południe w Gdańsku oraz przy Sądzie Rejonowym w Malborku. Jednocześnie przypominamy, że w komunikacie z dn. 14 sierpnia informowaliśmy o zastrzeżeniach Ministra Sprawiedliwości co do prawidłowości i rzetelność dozoru sprawowanego przez kuratorską służbę sądową nad Panem Marcinem P. np. w zakresie weryfikacji wykonania przez skazanego obowiązku naprawienia szkody orzeczonego w dwóch wyrokach skazujących. Dlatego 16 sierpnia br. Ministerstwo Sprawiedliwości złożyło do Prokuratora Okręgowego w Gdańsku zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez jednego z kuratorów sądowych, polegającego na podaniu niezgodnych z prawdą informacji na temat wykonania przez skazanego obowiązku naprawienia szkody, co stanowi poświadczenie przez funkcjonariusza publicznego nieprawdy.
Jednocześnie MS informuje, że wciąż trwa postępowanie wyjaśniające w zakresie czynności podejmowanych w VII Wydziale Rejestrowym Sądu Rejonowego Gdańsk ? Północ w Gdańsku wobec spółki Amber Gold.

Sprawdź także

PAD-aleć został pozwany

Sądzie Okręgowym w Warszawie rozpocznie się 10 maja cywilny proces, w którym pozwanym jest Prezydent …