Finansowanie pomostowe
Strona główna / Aktualności / Kolejne procedury UE przeciwko Polsce

Kolejne procedury UE przeciwko Polsce

Komisja Europejska uważa, że pisowska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, bo narusza zasadę niezależności sądownictwa, w tym nieusuwalności sędziów. Według Komisji, Polska nie wypełnia swoich zobowiązań, wynikających z art. 19 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej w związku z art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.

Urzędnicy Komisji przypomnieli, że ustawa o SN przewiduje obniżenie wieku emerytalnego sędziów SN z 70 do 65 lat. Oznacza to, że 27 spośród 72 czynnych obecnie sędziów Sądu Najwyższego może zostać zmuszonych do przejścia w stan spoczynku.
Dotyczy to również I Prezes SN prof. Małgorzaty Gersdorf, powołanej zgodnie z Konstytucją na sześcioletnią kadencję.Jak informuje Komisja, w tym wypadku jej kadencja zostałaby przedwcześnie bezprawnie zakończona. W związku z tym wysłano do Polski tzw. uzasadnioną opinię w odniesieniu do ustawy o Sądzie Najwyższym.
To oznacza wszczęcie drugiego etapu w procedurze naruszenia prawa wobec Polski. W uzasadnieniu decyzji KE czytamy: ? ?Zgodnie z ustawą sędziowie sprawujący obecnie funkcję mogą zwrócić się do Prezydenta RP o przedłużenie ich mandatu. Prezydent może uczynić to dwukrotnie, każdorazowo na okres trzech lat. Brak jest kryteriów, którymi ma się kierować Prezydent, podejmując decyzję o przedłużeniu czynnej służby; nie przewidziano też kontroli sądowej ewentualnej decyzji odmownej. Komisja uważa ? wbrew stanowisku władz Polski ? że wprowadzenie konsultacji z Krajową Radą Sądownictwa nie stanowi skutecznego zabezpieczenia. Opinia KRS nie jest wiążąca i opiera się na niejasnych kryteriach. Ponadto w wyniku reformy z dnia 8 grudnia 2017 r. KRS składa się obecnie z sędziów członków mianowanych przez Sejm RP z pogwałceniem europejskich standardów niezależności sądów?.
Rząd PiS ma teraz kolejny miesiąc na odpowiedź KE. Jeśli Komisja uzna ją za niewystarczającą, może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Źródło: onet.pl

Sprawdź także

10 kłamstw TKPiS

26 sędzi i sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku o 10 nieprawdach w wyroku TK …