Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Kolejnych 37 osób zostało syndykami

Kolejnych 37 osób zostało syndykami

Dobiegły końca tegoroczne egzaminy na licencję syndyka.

Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, że zakończyła się część ustna czwartego z wyznaczonych w bieżącym roku egzaminów dla osób ubiegających się o licencję syndyka. Część pisemna tego egzaminu odbyła się w dniu 23 listopada 2010 r. Część ustna egzaminu odbyła się w dniach: od 6 grudnia do 9 grudnia 2010 r.
Do części ustnej egzaminu przystąpiły wszystkie 45 osoby, które uzyskały pozytywny wynik z części pisemnej. Wynik negatywny z części ustnej egzaminu uzyskało 8 osób. W wyniku tego, po egzaminie, który zakończył się 9 grudnia 2010 r., kolejne 37 osób nabyło uprawnienie, które daje podstawę (po spełnieniu pozostałych przesłanek) do uzyskania licencji syndyka. Dotychczas takie uprawnienie nabyło 369 osób.
Odsetek osób, które zdały część ustną egzaminu w stosunku do ilości przystępujących wyniósł 37%, zaś odsetek osób, które zdały część ustną egzaminu w stosunku do osób, które przystąpiły do tej części egzaminu (po zdaniu części pisemnej) wyniósł 82%.
Na stronach internetowych resortu można znaleźć także listę osób, które zdały egzamin na syndyka oraz zestaw pytań testowych z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka i prawidłowych odpowiedzi.

Sprawdź także

Doroczny raport AI

50 tysięcy osób odwiedziło naszą stronę internetową w poszukiwaniu rzetelnych informacji w dniu ogólnokrajowego referendum …