Strona główna / Aktualności / Kołobrzeska konferencja ZPP

Kołobrzeska konferencja ZPP

O wykorzystaniu osiągnięć informatyki śledczej w praktyce zawodowej prawników rozmawiano między innymi podczas ogólnopolskiej konferencji Zrzeszenia Prawników Polskich. W konferencji, która odbyła się w dniach 10-12 kwietnia w Kołobrzegu udział wzięło ok. 200 prawników. Oprócz poszerzania wiedzy o wykorzystaniu informatyki w pozyskiwaniumateriałów dowodowych na potrzeby procesów karnych, cywilnych i gospodarczych uczestnicy konferencji dyskutowali o zmianach jakie przyniesie nowelizacja Kodeksu postępowania karnego. Z kolei adw. Justyna Mazur, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy, mówiła o misjach NRA w Gruzji, Kazachstanie i na Ukrainie. ZPP doceniło zaangażowanie Pani Mecenas Mazur w działalność związaną z reprezentowaniem polskiej adwokatury za granicą i udzielaną tam pomocą, wręczając Jej złotą odznakę ZPP. W konferencji udział wzięli m.in. adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA oraz adw. Zenon Marciniak, członek Prezydium NRA, NRA objęła patronat nad konferencją.
Oto relacja ze strony adwokatura.pl: W dniach 1 0 – 12 kwietnia 2014 roku tradycyjnie odbyła się I V Ogólnopolska Konferencja – szkolenie organizowana przez Zrzeszenie Prawników Polskich w Hotelu AquariusSPA***** w Kołobrzegu pod patronatem Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej Andrzeja Zwary oraz P rezydenta Miasta Kołobrzeg Janusza Gromka. W szkoleniu wzięło udział około 200 prawników oraz zaproszeni goście: p rof. dr hab. adw . Robert Zawłocki , p rof. dr hab. Paweł Grzegorczyk, dr Jerzy Pobocha, prezes Mediarecovery Sebastian Małycha, dyrektor ds. badań i r ozwoju Mediarecovery Przemysław Krejza .
Pierwszego dnia konferencji wszystkich uczestników przywitał adw. Wojciech Wiza, który zapowiedział wykład przedstawicieli firmy Mediarecovery na temat wykorzystania osiągnięć informatyki śledczej w praktyc e zawodowej prawników. Mediarecovery jest liderem na rynku informatyki śledczej (i autorem tego pojęcia), w związku z czym prelegenci mogli podzielić się swoim ogromnym doświadcz eniem i wiedzą w dziedzinie, która zyskuje coraz większe znaczenie na polu poz yskiwania materiałów dowodowych na potrzeby nie tylko procesów karnych, ale też cywilnych i gospodarczych.
W piątek, 1 1 kwietnia 201 4 roku uczestnicy szkolenia i goście zostali powitani przez prezesa Z PP a dw . Mariusza Paplaczyka oraz wiceprezesa NRA adw. Jerzego Glanca . Następnie odbył się wykład prof. dr. hab. adw. Roberta Zawłockiego na temat nowelizacji kodeksu karnego. Uczestnicy wyrazili obawę, iż nowa filozofia karania, która polegać ma na odstąpieniu od wymierzania kar pozbawienia wolności w zaw ieszeniu na rzecz kary grzywny może nie być efektywna w ramach sędziowskiego wymiaru kary z uwagi na silne przyzwyczajenia sądu do tej formy karania. Po przerwie głos zabrał dr Jerzy Pobocha, który podzielił się z uczestnikami konferencji wiedzą na temat opinii sądowo psychiatrycznej oraz ustawy o przymusowym leczeniu osób skazanych. Zebrani uznali, iż opinia sądowo psychiatryczna jako niezwykle ważny dowód w postępowaniu karnym i cywilnym nie może być aksjomatem, a strony powinny mieć odpowiednią wiedzę pozwalającą na jej weryfikację. Po obiedzie prof. dr hab. Paweł Grzegorczyk omówił kierun ki zmian procedury cywilnej, wskazując na nowe pojęcie koncent racji materiału dowodowego i obowiązki uczestników procesu cywilnego.

Sprawdź także

Jaki model sprawiedliwości

W piątek (17 maja br.) odbyło się zapowiadane wcześniej spotkanie szefa resortu sprawiedliwości Adama Bodnara …