Strona główna / Aktualności / Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego

W siedzibie resortu sprawiedliwości odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Podczas posiedzenia plenarnego minister sprawiedliwości Cezary Grabarczyk wręczył jej członkom akty powołania. Skład Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego działającej przy Ministrze Sprawiedliwości: I. Przewodniczący Komisji:
prof. dr hab. Tadeusz Ereciński, Prezes Izby Cywilnej Sądu Najwyższego,
II. Zastępca Przewodniczącego Komisji: prof. dr hab. Jerzy Pisuliński, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, członek Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Umiejętności,
III. Członkowie Komisji: prof. dr hab. Jacek Gołaczyński, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu; dr hab. Paweł Grzegorczyk, prof. Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego; Jacek Gudowski, sędzia Sądu Najwyższego; prof. dr hab. Andrzej Jakubecki, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierownik Katedry Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego UMCS; prof. dr hab. Piotr Machnikowski, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Zakładu Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego UWr; prof. dr hab. Maksymilian Pazdan, prof. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; prof. dr hab. Janina Panowicz-Lipska, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; prof. dr hab. Michał Romanowski, prof. Uniwersytetu Warszawskiego; dr hab. Tomasz Siemiątkowski, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Szkoły Głównej Handlowej, kierownik Zakładu Prawa Gospodarczego SGH; Barbara Krystyna Trębska, sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie; prof. dr hab. Karol Weitz, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, wicedyrektor Instytutu Prawa Cywilnego UW, sędzia Sądu Najwyższego; prof. dr hab. Feliks Zedler, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; prof. dr hab. Fryderyk Zoll, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uniwersytetu w Osnabrück, Sekretarz Komisji: Robert Zegadło, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie.
Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego został powołany z dniem 1 marca 2015 r. do dnia 1 marca 2019 r. Zastępca Przewodniczącego oraz Członkowie Komisji zostali powołani z dniem 15 marca 2015 r. na okres kadencji do dnia 1 marca 2019 r.
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

List otwarty Adama Bodnara

List otwarty Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Adama Bodnara do prezydenta Lecha Wałęsy i pozostałych sygnatariuszy …