Najnowsze informacje
Finansowanie pomostowe
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Komornicy analizują ustawowe zmiany

Komornicy analizują ustawowe zmiany

Oto list, który wystosował prezes Krajowej Rady Komorniczej Rafał Fronczek do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro w sprawie projektu ustawy o zmianach w zawodzie komornika: (…) w ślad za pismem z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie projektu ustawy o komornikach sądowych w imieniu Krajowej Rady Komorniczej w załączeniu uprzejmie przedstawiamanalizę dr. Grzegorza Sibyły odnoszącą się do propozycji legislacyjnej zawartej w art. 181 pkt 10 projektu ustawy i jej wpływu na prawa i wolności związane z przetwarzaniem in ormacji, i w szczególności, prawo do prywatności oraz prawem do ochrony danych osobowych , a także analizę prawną dr. hab. prof. UO Dariusza Szostka odnoszącą się propozycji legislacyjnej zawartej w art. 100 projektu ustawy, ustanawiającej ministra sprawiedliwości administratorem systemu teleinformatycznego dokumentacji prowadzonej przez kancelarię komorniczą. Uprzejmie proszę o uwzględnienie wniosków i uwag wynikających z załączonych opracowań jako zastrzeżeń samorządu komorniczego do złożonego projektu ustawy. Treść ekspertyzy na stronie Krajowej Rady Komorniczej.

Sprawdź także

Palestra o aresztach

Raport NRA z wykonania przez Polskę wyroków ETPCz dot. długotrwałego stosowania tymczasowego aresztowania Raport Naczelnej …