Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Komornicy zajrzą do ekw

Komornicy zajrzą do ekw

1 października 2012 r. zakończono pilotażowy dostęp komorników sądowych umożliwiający wyszukanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych. Pilotaż wykazał dużą przydatność systemu wyszukiwania w zasobach księgi wieczystej informacji o nieruchomościach należących do dłużnika.Obecnie wdrożono prace legislacyjne nad nowelizacją prawa.
Porozumienie resortu z Krajową Radą Komorniczą miało na celu jedynie przeprowadzenie pilotażu. Po pozytywnym zakończeniu pilotażu nie ma możliwości dalszego udostępniania systemu wyszukiwania, bo byłoby to wprowadzenie działań, które dopiero będą funkcjonowały w przyszłości, na podstawie obowiązującego prawa. Gdy tylko ustawa wejdzie w życie, od razu będzie można korzystać z gotowego systemu wyszukiwania. Obecnie trwają prace legislacyjne nad stworzeniem rozwiązań ustawowych odpowiadających pilotażowemu dostępowi testowanemu w ramach pilotażu z udziałem komorników sądowych.
Projekt zmiany ustawy o księgach wieczystych i hipotece, opracowywany przez Rządowe Centrum Legislacji, w oparciu o projekt założeń projektu zmiany ustawy o księgach wieczystych i hipotece, przewiduje wejście w życie możliwości wyszukania ksiąg wieczystych, także dla komorników sądowych, z dniem 1 grudnia 2013 roku.
Źróło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Migranci pozwali rząd RP

Skarga migrantów zawróconych do linii granicy. Opinia Rzecznika dla ETPC. Sprawę zbada Wielka Izba Trybunału …