Najnowsze informacje

Komornik przed sądem

Prokuratura Rejonowa w Trzciance skierowała do Sądu Rejonowego w Wolsztynie akt oskarżenia przeciwko Julianowi F. pełniącego funkcję komornika sądowego.

To prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu zawiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia przez komornika przy Sądzie Rejonowym w Wolsztynie.Przestępstwo polegało na niezgodnym z przeznaczeniem wydatkowaniem pieniędzy zgromadzonych na koncie komorniczym. Zawiadomienie było skutkiem kontroli przeprowadzonej w kancelarii komorniczej, która to kontrola wykazała ujemne saldo na rachunku bankowym i przeznaczanie pieniędzy z rachunku na cele nie związane z działalnością komorniczą.
Przeprowadzone w tej sprawie postępowanie pozwoliło na ustalenie, że w okresie od stycznia 2007 roku do czerwca 2009 roku w Wolsztynie, Julian F. pełniąc funkcję komornika sadowego przy Sądzie Rejonowym w Wolsztynie, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz na szkodę interesu publicznego, przekroczył swoje uprawnienia pobierając środki finansowe z Kancelarii Komorniczej na cele nie związane z działalnością egzekucyjną i komorniczą tj. spłata kart kredytowych, spłata prywatnych kredytów, regulowanie zobowiązań alimentacyjnych, zaciąganie pożyczek i zawieranie umów leasingowych.
Działając w taki sposób Julian F. powodował ciągły niedobór środków finansowych na pokrycie stanu zaliczek pobieranych z tytułu prowadzonej działalności egzekucyjnej.
Na dzień 30 czerwca 2009 roku niedobór środków finansowych wynosił ponad 228 tys. zł. Julian F. przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Za przestępstwo z art. 231 § 2 k.k. zarzucone komornikowi grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10. Julian F. jest zawieszony w pełnieniu funkcji komornika.

Sprawdź także

Giną ostatnie słonie

Jestem zrozpaczony. Kanadyjski koncern naftowy ReconAfrica pustoszy mój dom – sanktuarium afrykańskiej przyrody w delcie …