Najnowsze informacje
Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Komornik skreślony z Adwokatury

Komornik skreślony z Adwokatury

Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił skargę kasacyjną Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej dotyczącą skreślenia z listy adwokatów czynnego zawodowo asesora komorniczego. WSA uchylił uchwały ORA i NRA twierdząc, że stanowisko komornika lub asesora komorniczego nie jest stanowiskiem w ogólnie pojętym wymiarze sprawiedliwości.Asesor komorniczy został wpisany na listę adwokatów w listopadzie 2009 roku. Ponieważ do maja 2010 roku nie zrezygnował z pracy w kancelarii komorniczej okręgowa rada adwokacka, powołując się na art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo o adwokaturze, skreśliła go z listy, tłumacząc, że asesor komorniczy jest stanowiskiem zajmowanym w wymiarze sprawiedliwości. Decyzję utrzymało Prezydium NRA. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił uchwały ORA i NRA twierdząc, że stanowisko komornika lub asesora komorniczego nie jest stanowiskiem w ogólnie pojętym wymiarze sprawiedliwości. Innego zdania był NSA. W orzeczeniu uzasadniono, że komornik i asesor komorniczy są organizacyjnie i funkcjonalnie powiązane z władzą sądowniczą. Są oni wpisani na listę przy sądzie rejonowym, wykonują orzeczenia sądowe, a sąd prowadzi nadzór ich pracy. (sygn. akt II GSK 302/12).


Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …