Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Komornik zajął wozy strażackie

Komornik zajął wozy strażackie

W związku z materiałem dotyczącym zajęcia wozów strażackich, który ukazał się m.in. w TVN24, Krajowa Rada Komornicza, uznała za niezbędne zamieszczenie wyjaśnień i informacji, które znane były dziennikarzowi realizującemu materiał, a zostały całkowicie w nim pominięte. Samorząd komorników sądowych jednocześnie informuje, że wydźwiękzamieszczonego dokumentu byłby kompletny, gdyby zawierał informacje, co do okoliczności zajęcia wozów strażackich, a w szczególności te wskazane poniżej:
1) dłużnik prowadził działalność gospodarczą o nazwie “Prywatna Straż Pożarna?, co jest informacją jawną znajdującą się w internetowym systemie rejestru działalności gospodarczych, a zajmującą się m.in. sprzedażą nowych i używanych wozów strażackich.
2) pojazdy zostały zajęte na wniosek wierzycieli, którym dłużnik nie dokonywał spłat należności stwierdzonych tytułami wykonawczymi. W chwili prowadzenia czynności znajdowały się one we władaniu dłużnika, zatem w oparciu o reguły obowiązujące w przepisie art. 845 kpc komornik mógł na podstawie okoliczności sprawy dokonać ich zajęcia. Charakter i nazwa prowadzonej działalności gospodarczej przez dłużnika pozwalały w sposób uzasadniony przyjąć, że pojazdy dłużnik mógł odkupić od dotychczasowych właścicieli, w szczególności, że w trakcie czynności nie zostały przedstawione żadne dokumenty potwierdzające, kto jest właścicielem wozów strażackich.
3) komornik sądowy nie odbierał dłużnikowi pojazdów – zajął je poprzez wpisanie do protokołu zajęcia, powierzając dozór nad nimi dłużnikowi.
4) z wyjaśnień komornika wynika, iż aktualnie samochody są we władaniu właściwych jednostek straży pożarnych. Nie została wyznaczona licytacja, natomiast, jak przewiduje procedura, niezbędne jest zwolnienie pojazdów przez sąd, chyba że każdy z wierzycieli wcześniej złoży wniosek o zwolnienie, o czym komornik informuje wierzycieli. Niemniej Krajowa Rada Komornicza podjęła decyzję o zapoznaniu się ze sprawą, w celu wyjaśnienia jej wszystkich okoliczności.

Sprawdź także

Krzywda ludzi w dokumencie

Amnesty na 21. festiwalu Millennium Docs Against Gravity Filmy o Izraelu i Palestynie, prawach kobiet …