Najnowsze informacje

Komputer w celi skazanego

Do HFPC zgłosił się z prośbą o interwencję R.A., osadzony w zakładzie karnym, który ubiegał się o zgodę na posiadanie w celi komputera w celach edukacyjnych. Zgody odmówiono, powołując się na ogólną przesłankę utrzymania bezpieczeństwa jednostki penitencjarnej. HFPC zwróciła się do dyrektora zakładu z prośbą o udzielenie informacji na tematnegatywnych skutków posiadania komputera w celi dla bezpieczeństwa, dyscypliny i porządku w jednostce. W piśmie powołano się między innymi na fakt, że R.A. po zakończeniu odbywania kary chciałby podjąć działalność gospodarczą świadczącą usługi z zakresu transportu i spedycji. Do prowadzenia takiego przedsiębiorstwa niezbędna będzie mu wiedza specjalistyczna, którą chciałby zdobywać podczas pobytu w więzieniu. Zgodnie z przepisami k.k.w. dyrektor zakładu karnego może zezwolić skazanemu mieć w celi komputer lub sprzęt audiowizualny, jeżeli posiadanie tych przedmiotów nie narusza zasad porządku i bezpieczeństwa obowiązujących w zakładzie karnym. Dyrektor zakładu stwierdził, że posiadanie komputera w celi (mimo pozbawienia go wszelkich rozwiązań technicznych służących do nawiązywania łączności) będzie zagrożeniem dla bezpieczeństwa ochronnego jednostki.
HFPC zwróciła także uwagę na to, że prawo do nauki, które chciałby realizować R.A. jest uznane za podstawowe prawo jednostki zarówno w przepisach konstytucyjnych, jak i Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i powinno być respektowane w każdych warunkach ? także w przypadku izolacji więziennej. Na powyższe pismo R.A. otrzymał odpowiedź, w której dyrektor zakładu podkreślił, że wyrażenie zgody na posiadanie sprzętu komputerowego w celi ma charakter fakultatywny, a wewnętrzny regulamin obowiązywania jednostki jest zgodny z przepisami rangi ustawowej. Odmowa opierała się na tym, że jednostka ma charakter zamknięty i przebywają w niej także osoby tymczasowo aresztowane. W związku z tym posiadanie komputera w celi oznaczałoby potrzebę szczególnej jego kontroli.

Sprawdź także

Podatnik na łasce „skarbówki”

System narzuca formę opodatkowania osobie podejmującą działalność gospodarczą. BRPO pisze do MF Po wypełnieniu wniosku …