Najnowsze informacje
Strona główna / Korporacje prawnicze i trybunały / Komunikat Rady Izby Komorniczej w Poznaniu

Komunikat Rady Izby Komorniczej w Poznaniu

Izba Komornicza w Poznaniu wyraża głębokie zaniepokojenie nowelizacją Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, która została przyjęta przez Sejm na posiedzeniu w dniu 12 lutego 2010 r. W opinii środowiska komorniczego przyjęte rozwiązania mogą doprowadzić do destabilizacji finansowej kancelarii, co w oczywisty sposób odbije się na szybkości i skuteczności prowadzonych postępowań egzekucyjnych, a tym samym może w konsekwencji negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego w Polsce.

Wśród zmian do obowiązujących przepisów, znalazła się możliwość obniżenia opłaty egzekucyjnej przez Sąd. Jako kryteria obniżenia brane będą pod uwagę nakład pracy komornika i trudna sytuacja finansowa dłużnika. Nie wskazano do jakiej kwoty Sąd mógłby opłatę obniżyć. Podkreśla się, że przepis ten nie tylko budzi zastrzeżenia komorników, ale i innych środowisk. Przytacza się wypowiedz profesora Feliksa Zedlera ?Podstawy obniżenia opłat nie powinny mieć uznaniowego charakteru, lecz winny być precyzyjnie określone?.
Podkreślić należy, że opłata egzekucyjna nie jest wyłącznie wynagrodzeniem komornika. Dopiero po odliczeniu kosztów związanych z działalnością egzekucyjną, w tym także z egzekucją bezskuteczną, pozostała nadwyżka to wynagrodzenie komornika. Zaznaczyć należy, że egzekucja bezskuteczna to ponad 40 % postępowań. Zmieniono także wysokość minimalną opłaty egzekucyjnej z 1/10 na 1/20 co także nie pozostanie bez wpływu na wysokość opłat egzekucyjnych. Zmiany te zapewne znajdują swoje odbicie w szybkości i jakości prowadzonych postępowań, a w niektórych przypadkach wręcz uniemożliwią prowadzenie egzekucji, wobec niewystarczającej ilości środków pieniężnych.
Gdyby takie sytuacje zaistniały to przepisy gwarantujące ochronę wierzyciela w obrocie gospodarczym, w tym zapewniające szybkie i sprawne ściąganie wierzytelności, są jednymi z kluczowych środków zabezpieczających swobodę obrotu gospodarczego.
W obszarze apelacji sądowej w Poznaniu w ubiegłym roku prowadzono ok. 480 tysięcy postępowań egzekucyjnych. Pokazuje to skalę problemu w naszym regionie. Skuteczne ściągnięcie wierzytelności w przypadku niejednej firmy decyduje o jej przyszłości i o miejscach pracy zatrudnionych w niej osób.

Sprawdź także

Na garnuszku rodziców

Przyszli sędziowie na dzień dobry dostają mniej niż pensja minimalna i zakaz innej pracy. Nie …