Najnowsze informacje
Strona główna / Prokuratura / Komunikaty Prokuratury Okręgowej

Komunikaty Prokuratury Okręgowej

Donos na Peję

Do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu wpłynęło zawiadomienie Przewodniczącego Ogólnopolskiego Komitatu Obrony przed Sektami dotyczące poznańskiego muzyka PEJI.Zawiadamiający podnosi, iż w utworze zatytułowanym „997” autorstwa PEJI używane są słowa powszechnie uznane za obelżywe i wulgarne, co jest szydzeniem z policjantów i nawoływaniem do ich zabijania.
W zawiadomieniu, wspomniano również o wyrażeniu przez prezydentów miast Leszna i Piły zgody na koncerty muzyka, który zdaniem zawiadamiającego, wielokrotnie łamał prawo. Zawiadomienie zostało przekazane do Prokuratury Rejonowej w Lesznie, gdzie podjęto w tej sprawie czynności sprawdzające.

Zarażał wirusem HIV
Prokuratura Rejonowa Poznań – Stare Miasto skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Arkadiuszowi J. oskarżając go m.in. o przestępstwa narażenia na zarażenie wirusem HIV. W listopadzie 2008 roku ujawniono pierwsze informacje dotyczące Arkadiusza J., który będąc zarażony wirusem HIV, utrzymywał liczne kontakty seksualne, narażając inne osoby na zarażenie wirusem. W toku śledztwa ustalono, iż w lipcu bądź sierpniu 2006 roku Arkadiusz J. dowiedział się, że jest zarażony wirusem HIV. Standardowo został poinformowany o wiążących się z tym zagrożeniach i sposobie postępowania w celu uniknięcia zarażeń innych osób.
Przestępstwo narażenia na zarażenie wirusem HIV jest przestępstwem ściganym na wniosek pokrzywdzonego i pomimo ustalenia grupy osób pokrzywdzonych działaniem Arkadiusza J. większość z pokrzywdzonych takiego wniosku nie złożyła. Materiał dowodowy zebrany w toku postępowania pozwolił na oskarżenia Arkadiusza J. o narażenie trzech osób na zarażenie wirusem HIV, poprzez wielokrotne odbywanie stosunków seksualnych, przy czym w jednym przypadku zarzucono Arkadiuszowi J. zmuszenie osoby pokrzywdzonej do wykonania innej czynności seksualnej pod groźbą ujawnienia jej orientacji seksualnej.
Arkadiusz J. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw, grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Stanowisko Prokuratury

Odnosząc się do treści dzisiejszego ( 18 grudnia 2009 r.) artykułu w Głosie Wlkp. zatytułowanego „Prokuratura odbiera prawo do zażalenia” informuję co następuje:
Prokuratura Rejonowa Poznań – Grunwald prowadziła postępowanie w sprawie mającego miejsce w okresie od 6.04.2003r. do 11.06.2005r. przywłaszczenia masy spodkowej w postaci różnych wartości pieniężnych o wielkiej wartości po zmarłym obywatelu Republiki Wenezueli Adamie G. oraz w sprawie mającego miejsce w tym samym czasie przywłaszczenia masy spadkowej w postaci szeregu wartościowych przedmiotów.
Postanowieniem z dnia 30.09.2009r przedmiotowe postępowanie zostało umorzone wobec stwierdzenia w pierwszym przypadku, iż czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego, a w drugim przypadku, wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa.
Na powyższe postanowienie zażalenie złożyły uprawnione osoby – pokrzywdzony członek rodziny zmarłego. Wobec faktu, iż zaskarżone postanowienie nie zostało podpisane w sposób prawidłowy przez prokuratora,Sąd Okręgowy w Poznaniu, rozpatrując zażalenie, wydał rozstrzygnięcie co do meritum – uchylił zaskarżone postanowienie. W uzasadnieniu swojej decyzji Sąd wskazał, iż przyczyną uchylenia postanowienia jest brak podpisu prokuratora.W tym stanie rzeczy prokurator z dniem 18.11.2009r wydał powtórne postanowienie w sprawie. Na to postanowienie zażalenie wniósł pełnomocnik pokrzywdzonych.
Prokurator odmówił przyjęcia zażalenia, albowiem zgodnie z obowiązującymi przepisami w razie powtórnego wydania postanowienia o umorzeniu śledztwa w przypadku, w którym w sprawie uprzednio rozpoznawał zażalenie sąd, pokrzywdzony może w terminie miesiąca od doręczenia mu zawiadomienia o postanowieniu o umorzeniu śledztwa wnieść akt oskarżenia do sądu ponieważ ustawa nie przewiduje w takiej sytuacji możliwości zaskarżenia postanowienia (art. 55 § 1 k.p.k.).
Stanowisko prokuratury oparte jest na obowiązujących przepisach kodeksu postępowania karnego, nie jest bezpodstawnym ograniczeniem praw pokrzywdzonych i w żadnym razie nie jest spowodowane niechęcią wyjaśnienia sprawy.
Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu

Sprawdź także

Łapówki w hotelu ?Olimpia?

W związku z postępowaniem dotyczącym korupcji, prowadzonym przez Wydział VI do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury …