Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Konferencja o prawach pacjenta

Konferencja o prawach pacjenta

Prawa pacjenta to temat ogólnopolskiej konferencji w Poznaniu.

Konferencja odbywa się w ramach projektu: Program Prawo i Medycyna, który od kilkunastu lat jest wspólnie organizowany przez: Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland, Studenckie Towarzystwo Naukowe, oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyna – Oddział Poznań.
Tematyką tegorocznej konferencji są prawa pacjenta, w szczególności w a aspekcie ostatnich zmian w prawie, polskim i europejskim. Poruszane będą m .in . kwestie prawa do godności pacjenta, instytucjonalnej ochrony jego praw oraz praktycznych aspektów praw pacjenta, ukazanych na aktualnych kazusach, przygotowanych przez wybitnych specjalistów z dziedziny.
Do współpracy zaproszony został Rzecznik Praw Pacjenta oraz wybitne autorytety zarówno ze środowiska prawniczego, jak i medycznego. Patronat honorowy nad Konferencją objęli prof. dr hab. Bronisław Marciniak – JM Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz prof. dr hab. Jacek Wysocki – JM Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Konferencja odbędzie się w sobotę 6 listopada 2010 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej w siedzibie Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, ul. Feliksa Nowowiejskiego 49 (wejście od Al. Niepodległości).
Plan konferencji: Sobota, 6 listopada 2010 r. O godz. 9:00 uroczyste rozpoczęcie konferencji (udział potwierdził prodziekan ds. studiów stacjonarnych WPiA UAM dr hab. Robert Zawłocki, prof. UAM).
Wystąpienia:
1. Prawa lekarza: dr Krzysztof Kordel, prezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej.
2.Prawa pacjenta wobec przekształceń szpitali: dr Agnieszka Pyrzyńska Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego, Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu
3. Rola i działania Rzecznika Praw Pacjenta: mgr Dominika Opała, przedstawicielka Biura Rzecznika Praw Pacjenta.
4. Prawa pacjenta w dzialalności medycznej. Sudia przypadków: dr Jędrzej Skrzypczak – Zakład Systemów Prasowych i Prawa Prasowego, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu; dr Grzegorz Wrona – przewodniczący Sądu Lekarskiego przy Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej; mgr Paweł Wojtkowiak aplikant radcowski w Kancelarii Prawnej Renata Urowska i Wspólnicy.
5. Rozstrzygnięcie konkursu na studencki esej o prawach pacjenta i referat studencki.
Podczas trwania Konferencji fachową wiedzą i doświadczeniem, w szczególności w trakcie towarzyszącym prelekcjom dyskusjom, uczestników wspierać będą patroni merytoryczni projektu: dr Joanna Haberko – Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznani praz dr Krzysztof Kordel, prezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

Sprawdź także

16 Dni bez Przemocy

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Women’s …