Strona główna / Listy / Konferencja w Senacie

Konferencja w Senacie

Ogólnopolska konferencja naukowa ,,Gwarancje ochrony konstytucyjnych praw i wolności jednostki? odbędzie się 23 maja w Senacie. Do uczestnictwa w konferencji zaproszeni są studenci, doktoranci oraz prawnicy zajmujący się zawartym w tytule zagadnieniem. Debata podzielona została na dwa panele: panel ekspercki pt. ?Ochrona konstytucyjnych praw i wolności człowieka i obywatela ? założenia a praktyka ustrojowa? z udziałem m.in. Wojciecha Węgrzyna, podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, prof. Artura Nowaka-Fara, podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Krzysztofa Kwiatkowskiego, prezesa Najwyższej Izby Kontroli i dr. Bohdana Zdziennickiego, sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, prof. Dariusza Dudka, kierownika Katedry Prawa Konstytucyjnego KUL, doc. dr Ryszarda Piotrowskiego z Wydziału Prawa i Administracji UW. Moderatorem będzie adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA.
Drugi panel, studencko-doktorancki, nosi tytuł ?Ochrona konstytucyjnych praw i wolności człowieka i obywatela ? regulacje prawne i założenia doktrynalne?. Konferencja odbywać się będzie pod patronatem Marka Biernackiego ? ministra sprawiedliwości, prof. Krzysztofa Rączki ? dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz adw. Pawła Rybińskiego ? dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Organizuje ją Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego, partnerem wydarzenia jest Kancelaria Głuchowski Siemiątkowski Zwara oraz Wydawnictwo C.H. Beck. Konferencja będzie miała miejsce w sali 217 na terenie Senatu RP.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, osoby zainteresowane udziałem w konferencji powinny przesłać imię, nazwisko oraz instytucję/uczelnię/firmę na e-mail: biuro@miso.org.pl do 21 maja. W konferencji będą mogły wziąć udział wyłącznie osoby, które wysłały zgłoszenie i otrzymały potwierdzenie rejestracji.

Sprawdź także

Rejs po Jezioraku

XXX Ogólnopolski Rejs Adwokacki im. adw. Marii Budzanowskiej odbędzie sie 2–5 czerwca 2022 roku. Okręgowa …