Kongres FBE w Luxemburgu

W dniach 13-15 października 2016 roku odbył się kolejny pośredni Kongres Federacji Adwokatur Europejskich (FBE). Tym razem Izbą goszczącą była Izba z Luxemburga. Poznańska Izba była reprezentowana przez Mec Sergiusza Foltynowicza (Wice Przewodniczącego Komiji FBE Prawo Bez Granic) i Mec Artura Wierzbickiiego (przewodniczącego Komisji
FBE Praw Człowieka i Wolności. Konferencja (poza Walnym Zgormadzeniem Izb Członkowskich w dniu 15.10.2016 roku) była poświęcona „DIALOGOWI POMIĘDZY PRAWNIKAMI A EUROPEJSKIM TRYBUNAŁEM SPRAWIEDLIWOŚCI”.
Prelegencji i Uczestnicy Konferencji zastanawiali się m.in. nad ochroną niezależności prawników w ramach prawa wspólnotowego, pozycją prawników przed Trybunałem Sprawiedliwości, rolą zadaniami Głównego Adwokata (Advocate General) przez Trybunałem. Uczestnikom nie był obcy również temat konsekwencji Brexit czy obrony fundamentalnych założeń Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. W tym temacie w ramach prowadzonej Komisji zabrał głos Mec A. Wierzbicki.
Prezydent FBE Mec Yves Oschinsky podsumowując trzydniową pracę poszczególnych Komisji jak i same obrady wyraził swoje uznanie dla merytorycznej pracy członków FBE w ramach przyporządkowanych im Komisji jak i wszechstronną wiedzę zaproszonych Prelegentów.
Źródło: OIRP w Poznaniu

Sprawdź także

Krzywda ludzi w dokumencie

Amnesty na 21. festiwalu Millennium Docs Against Gravity Filmy o Izraelu i Palestynie, prawach kobiet …