Strona główna / Listy / Kongres Fuzji i Przejęć

Kongres Fuzji i Przejęć

Instytut Allerhanda zaprasza na Polski Kongres Fuzji i Przejęć, który odbędzie się 24 stycznia w Warszawie. Fuzje i przejęcia są złożonym i multidyscyplinarnym procesem, w który zaangażowanych jest wielu doradców z różnych obszarów wiedzy. Stąd też uczestnikami kongresu będą zarówno przedstawiciele świata nauki jak również praktycy, mający wieloletnie doświadczenie w zakresie fuzji i przejęć, przedstawiciele firm doradczych, prawnicy, regulatorzy rynku, nadzorcy publiczni, audytorzy, przedstawiciele sektora finansowego, politycy, dziennikarze, komentatorzy życia gospodarczego oraz właściciele spółek będących podmiotami aktywnymi na rynku fuzji i przejęć.
Kongres adresowany jest również do menedżerów najwyższego szczebla, którzy planują w swojej strategii rozwój poprzez akwizycję bądź fuzję. Wśród tematów m.in.: Anatomia transakcji M&A; – Współpraca banku, kancelarii i przedsiębiorcy; – Due diligence w procesach fuzji i przejęć; – Struktura transakcji z uwzględnieniem specyfiki giełdowej; – Regulacje podatkowe jako determinanta struktury transakcji- Różne możliwości finansowania transakcji fuzji i przejęć; – Finansowanie dłużne; – Rynek PE/ VC ? stan obecny a perspektywy rozwoju; – Pomoc publiczna przy procesie prywatyzacji; – Regulacje podatkowe jako determinanta wyboru finansowania Fuzji i przejęcia z punktu widzenia regulatorów; – Warunki notyfikacji oraz procedura w procesie koncentracji; – Wpływ organów nadzoru na praktykę transakcyjną, czy potrzebne są zmiany? – Sprzeciwy organów nadzoru Post Merger Integration; – Spory prawne będące konsekwencją transakcji – Arbitraż jako narzędzie rozwiązywania sporów; – Nowe kraje kupców i sprzedawców, różnice w kulturze, które mogą wpłynąć na transakcję; – Perspektywy dla M&A w roku 2013.
Za udział w kongresie adwokaci oraz radcowie prawni będą mogli uzyskać punkty na poczet wykonania obowiązku doskonalenia zawodowego. Więcej informacji na www.fuzje.allerhand.pl

Sprawdź także

Egzamin komorniczy

W piątek (12.04.br.) zakończył się egzamin komorniczy. Wnioski o dopuszczenie do sprawdzianu złożyło 91 aplikantów …