Najnowsze informacje
Strona główna / Listy / Kongres Instytutu Allerhanda

Kongres Instytutu Allerhanda

Już w styczniu odbędzie się Kongres Prawa Zamówień Publicznych i Inwestycji Infrastrukturalnych Modernizacja polityki Unii Europejskiej w zakresie zamówień publicznych, zamówienia publiczne w infrastrukturze energetycznej i IT, problemy z digitalizacją administracji publicznej w Polsce na gruncie zamówień publicznych czy też przyczyny zapaści w sektorze budowlanym dróg i autostrad oraz sposoby rozwiązania tego kryzysu. Kongres, którego organizatorem jest Instytut Allerhanda, odbędzie się 17 stycznia w Warszawie. Jest to coroczne spotkanie regulatorów, instytucji kontrolujących, przedstawicieli i kadry zarządzającej spółek, zamawiających, inwestorów i praktyków zajmujących się problematyką dużych inwestycji w infrastrukturę (niejednokrotnie też dotowanych z funduszy unijnych), kancelarii prawnych i firm doradczych, naukowców, prawników i ekonomistów.
Celem kongresu jest przedstawienie stanowiska praktyków i instytucji zajmujących się zamówieniami publicznymi oraz omówienie problemów pojawiających się w praktyce na styku realizacji inwestycji infrastrukturalnych i prawa zamówień publicznych. Po kongresie organizatorzy opracują wnioski i przekażą je do organów regulacyjnych i prawotwórczych.
Uczestnicy kongresu będą dyskutować na temat: – zamówień publicznych w procesie inwestycyjnym: modernizacji polityki UE w zakresie zamówień publicznych, – zamówień publicznych jako instrumentu zwiększenia innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju oraz sprawnego wykorzystania środków unijnych przez jednostki finansów publicznych, – przyczyn zapaści w sektorze budowlanym dróg i autostrad oraz sposobów rozwiązania zaistniałego kryzysu, – zamówień publicznych w infrastrukturze energetycznej i IT, – warunków kontraktowych FIDIC jako instrumentu wspomagającego zamówienia publiczne w sektorze infrastruktury budowlanej, – problemów z digitalizacją administracji publicznej w Polsce na gruncie zamówień publicznych, – konkurencji w zamówieniach publicznych a konkurencyjności gospodarki, – zamówień publicznych de lege lata i de lege ferenda ? przyszłość zamówień publicznych ? nowe wyzwania, nowe narzędzia, priorytety przyszłej inicjatywy legislacyjnej.
Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła Naczelna Rada Adwokacka oraz m.in. Ministerstwo Sprawiedliwości, Krajowa Izba Gospodarcza i Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw. Za udział w kongresie adwokaci będą mogli uzyskać punkty na poczet wykonania obowiązku doskonalenia zawodowego. Więcej informacji na www.inwestycyjny.allerhand.pl

Sprawdź także

Egzaminy sędziowskie

9 kwietnia 2024 br. w Krakowie rozpoczął się egzamin sędziowski. Dopuszczono do niego 266 aplikantów …