Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Kongres Prawa Budowlanego

Kongres Prawa Budowlanego

Polski Kongres Prawa Budowlanego i Nieruchomości 2013 jest jednym z cyklu wydarzeń prawno-ekonomicznych Allerhand Summits, poświęconych dziedzinom prawa szczególnie istotnym z punktu widzenia funkcjonowania i rozwoju gospodarki. Poznanskie-Nieruchomosci.pl Celem Kongresu, który odbędzie się w Warszawie 14. 05. 2013 r. jest m.in.:umożliwienie dyskusji na najbardziej aktualne tematy związane z problematyką rynku budownictwa i nieruchomości (m.in.: partnerstwo publiczno-prywatne, polityka mieszkaniowa państwa, kodeks budowlany), otwarcie debaty nad kwestiami budzącymi wątpliwości (np. ustawa deweloperska), ale także sformułowanie postulatów de lege ferenda.
Uczestnicy kongresu to przede wszystkim kadra zarządzająca oraz właściciele i prawnicy wewnętrzni spółek branżowych, przedstawiciele sektora publicznego, prawnicy, przedstawiciele kancelarii prawnych i firm doradczych prowadzących praktykę w zakresie prawa budowlanego i nieruchomości, przedstawiciele świata nauki, regulatorzy rynku, nadzorcy publiczni, politycy, dziennikarze, komentatorzy życia gospodarczego.


Wśród prelegentów m.in.:

* dr Rafał Cieślak, wspólnik zarządzający, Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz
* dr Piotr Cyburt, prezes zarządu BRE BANK Hipoteczny SA
* Jacek Furga, przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości, Związek Banków Polskich
* dr Irena Herbst, prezes zarządu Fundacji Centrum PPP
* prof. zw. dr hab. Tadeusz Markowski, prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich
* Konrad Płochocki, zastępca dyrektora generalnego, Polski Związek Firm Deweloperskich
* Michał Sapota, wiceprezes zarządu, Murapol SA
* dr Agnieszka Tułodziecka, prezes zarządu, Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego

Program


Wykład inauguracyjny – Nieruchomości i budownictwo w Polsce – stan obecny i perspektywy w obliczu recesji


SESJA I

Tak zwana ustawa deweloperska – ocena regulacji, propozycje zmian.
* skutki wejścia w życie ustawy dla rynku nieruchomości;
* punkt widzenia deweloperów;
* jak równoważyć ryzyka zainteresowanych stron? – sytuacja obecna a możliwe rozwiązania;
* problem granic kompetencji banku prowadzącego otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy;
* kontrowersje na tle przepisów dotyczących upadłości deweloperskiej (m.in. uprzywilejowanie nabywców wobec wierzycieli hipotecznych, kiedy bank może się zabezpieczyć z nieruchomości?);
* omówienie propozycji zmian w ustawie;

SESJA II
Kodeks budowlany – debata nad założeniami projektu

* przypomnienie głównych założeń projektu;
* głos urbanistów w kwestii regulacji dotyczących ładu przestrzennego;
* specustawy a spójność regulacji;
* oczekiwania deweloperów;
* przewidywane korzyści z wprowadzenia nowych regulacji;

SESJA III

Partnerstwo publiczno-prywatne – rozwiązanie na ciężkie czasy i nie tylko?
* przybliżenie instytucji PPP – co to jest i jakim celom służy;
* sposoby finansowania inwestycji w formule PPP;
* dlaczego warto korzystać z formuły PPP?
* jak efektywnie korzystać z PPP?
* przedstawienie skali oraz zakresu wykorzystania PPP w Polsce i na świecie;
* przykłady inwestycji zrealizowanych i planowanych w formule PPP (np. inwestycje w Poznaniu, parkingi w Gdańsku);

SESJA IV
Polityka mieszkaniowa Państwa – ocena dotychczasowych i planowanych rozwiązań

* ocena kierunku polityki mieszkaniowej państwa – kwestia mieszkań na wynajem;
* czy programy państwowe są w stanie zaradzić zastojowi w budownictwie i branż y deweloperskiej?
* wpływ programów na rynek kredytów;
* czy kasy budowlane i mieszkaniowe jako alternatywa?;
* ocena programu Rodzina na Swoim. Porównanie z planowanym programem Mieszkanie dla Młodych;
* ryzyko zakwalifikowania programu Mieszkanie dla Młodych jako niedozwolonej pomocy publicznej – konsekwencje;
* własne programy pomocowe deweloperów;
* obniżanie standardów w budownictwie jako skutek obowiązywania programów państwowych;

Patronat honorowy nad kongresem sprawują: Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Gospodarcza, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie, PKPP Lewiatan, Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw, Prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Wszelkie informacje o kongresie dostępne są pod adresem: www.nieruchomosci.allerhand.pl

Udział w kongresie pozwala na uzyskanie punktów dla adwokatów i radców prawnych z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Kontakt: Instytut Allerhanda, nieruchomosci@allerhand.pl, tel.: + 48 (12) 341 46 48

Portale: POPRAWNY, Poznańskie Nieruchomości oraz deweloperzy.info objęły kongres patronatem medialnym.

Sprawdź także

Proces za pomoc

Zatrzymanie aktywistki udzielającej pomocy humanitarnej – oświadczenie zarządu HFPC  W mediach pojawiły się informacje o postawieniu …