Najnowsze informacje
Strona główna / Listy / Kongres Prawa Energetycznego

Kongres Prawa Energetycznego

Instytut Allerhanda w październiku organizuje Polski Kongres Regulacji Rynków Finansowych 2012 oraz Polski Kongres Prawa Energetycznego 2012 ? Gaz Łupkowy. 11 października w Warszawie, podczas Polskiego Kongresu Regulacji Rynków Finansowych 2012 poruszone będą takie zagadnienia jak: nowa architektura safety net w Unii Europejskiej, resolution w Polsce, shadow banking, implementacja Basel III i CRD IV, polski rynek kapitałowy po prowadzeniu aktualizacji obowiązku stosowania nowych regulacji unijnych oraz ochrona inwestora w unijnej i polskiej praktyce. Kongres skierowany jest do regulatorów i nadzorców rynku, przedstawicieli władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, prawników, doradców biznesowych, audytorów, bankowców oraz przedstawicieli firm ubezpieczeniowych i inwestycyjnych. Z kolei 17 października podczas Polskiego Kongresu Prawa Energetycznego 2012 ? Gaz Łupkowy Instytut zajmie się tematem gazu łupkowego. Dyskusje dotyczyć będą regulacji działalności gospodarczej w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania gazu ze złóż niekonwencjonalnych, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii prawno-porównawczych, ochrony środowiska i społecznej odpowiedzialności biznesu.
Adwokaci będą mogli uzyskać punkty na poczet wykonania obowiązku doskonalenia zawodowego za udział w każdym z kongresów.

Sprawdź także

Mediacje z mediatorami

Otwarty dialog na rzecz mediacji – Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczyna współpracę ze środowiskiem mediacyjnym Ministerstwo Sprawiedliwości …