Strona główna / Listy / Kongres prawa sportowego

Kongres prawa sportowego

22 listopada 2012 r. w Warszawie będzie okazją do debaty na temat prawa sportowego. Kongres został objęty honorowym patronatem m.in. Naczelnej Rady Adwokackiej, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Stowarzyszenia Sędziów Polskich ?Iustitia?.Wśród zagadnień omawianych podczas kongresu, pojawią się m.in.: Czy, i co, prawnicy mogą zrobić dla sportu w obecnych czasach?; Naruszenia praw człowieka w sporcie na przykładzie procedur antydopingowych; Umowy sponsoringu w sporcie ? szanse i zagrożenia; Opodatkowanie dochodów sportowców; Korupcja w sporcie; Instrumentarium prawne a rzeczywistość; Profesjonalne kontrakty sportowe ? codzienność z różnych perspektyw; Ambush marketing ? gdzie leży granica naruszeń?; Możliwość przyszłych wyłączeń stosowania prawa zamówień publicznych dla celów organizacji imprez sportowych; Problem zgodności z prawem UE; Sportowcy, znaki towarowe, marki sportowe; Drzemiący potencjał; Sposoby finansowania budowy obiektów infrastruktury sportowej i zarządzania nimi; Nowe możliwości.
Za udział w kongresie adwokaci oraz radcowie prawni będą mogli uzyskać punkty na poczet wykonania obowiązku doskonalenia zawodowego. Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem: www.sportowy.allerhand.pl.

Sprawdź także

Karne szkolenie

Sędzia Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto Joanna Knobel 13 marca uniewinniła 32 osoby oskarżone przez prokuraturę …