Najnowsze informacje
Strona główna / Aktualności / Koniec migracji ksiąg papierowych

Koniec migracji ksiąg papierowych

W związku z kończącym się procesem migracji ksiąg wieczystych istnieje konieczność stopniowego wygaszania pracy Ośrodków Migracji Ksiąg Wieczystych, 30 września 2013 r. nastąpiła likwidacja ośrodka Migracyjnego Ksiąg Wieczystych w Skawinie. W Centralnej Bazie Danych KW znajduje się 18. 904 tys. ksiąg, z czego 14.710 tys. jest już zmigrowanych. Migracja ksiąg wieczystych jest to przenoszenie treści dotychczasowych ksiąg wieczystych (prowadzonych w postaci papierowej) do postaci elektronicznej i umieszczanie tak przekształconych ksiąg w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych. Proces ten jest wykonywany w 11 Ośrodkach Migracyjnych Ksiąg Wieczystych znajdujących się na terenie kraju. Ośrodki mają zakończyć funkcjonowanie do końca 2014 r.
Na bazie dotychczasowych OMKW planuje się utworzenie cywilnych właściwych do rozpoznawania spraw z zakresu Elektronicznego Bankowego Tytułu Egzekucyjnego oraz Elektronicznego Postępowania Upominawczego. Wykorzystując uwalniane zasoby kadrowe planuje się także utworzenie Ośrodków Zarządzania Informacją, których podstawowym zadaniem będzie obsługa transkrypcji e-protokołu oraz wsparcie użytkowników systemów informatycznych działających w sądach powszechnych oraz Ministerstwie Sprawiedliwości.
W Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych znajduje się 18. 904 tys. ksiąg, z czego 14.710 tys. jest już zmigrowanych. Wedle danych z początku września 2013 r. do zmigrowania pozostało jeszcze 79 Wydziałów Ksiąg Wieczystych w sądach rejonowych i około 1.100 000 ksiąg wieczystych. Na stronie internetowej resortu sprawiedliwości znajduje się aktualny wykaz zinformatyzowanych wydziałów ksiąg wieczystych z zaznaczeniem tych, w których zakończono proces migracji ksiąg papierowych do postaci elektronicznej.
Migracja ksiąg wieczystych jest etapem wprowadzenia Nowej Księgi Wieczystej. Nowa Księga Wieczysta jest projektem informatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości umożliwiającym: zakładanie i prowadzenie ksiąg wieczystych w systemie informatycznym, przenoszenie treści ksiąg wieczystych prowadzonych w dotychczasowej postaci do systemu informatycznego, wydawanie odpisów z ksiąg wieczystych w formie wydruków, bezpośredni wgląd do ksiąg wieczystych, wspomaganie prac biurowych w wydziałach ksiąg wieczystych.
Celem systemu NKW jest zwiększenie bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami poprzez poprawę skuteczności rejestracji praw własności nieruchomości, podniesienie wiarygodności zapisów ksiąg wieczystych, usprawnienie postępowań dotyczących ksiąg wieczystych oraz techniki prowadzenia ksiąg wieczystych, poprzez odejście od ręcznych metod na rzecz zastosowania technik informatycznych, jak również zapewnienie centralnego, jednolitego i łatwego dostępu do ksiąg wieczystych, przy zachowaniu ich ochrony przed zniszczeniem lub nieuprawnionym dostępem, w tym w szczególności umożliwienie bezpośredniego wglądu do ksiąg wieczystych.
Źróło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawdź także

Święto Sędziów i Sądów

Dzień Wymiaru Sprawiedliwości – święto obchodzone w Europie corocznie 23 maja. Ma upamiętniać rocznicę śmierci …