Najnowsze informacje
Strona główna / Relacje z sądów - aktualności / Koniec sporu o Muzeum Bambrów

Koniec sporu o Muzeum Bambrów

Zakończył się proces o wydanie Muzeum Narodowemu Muzeum Bambrów.

Proces toczył się przez kilka lat. We wtorek 1 grudnia, radca prawny Muzeum Narodowego Paweł Kierski wycofał tzw. opozycję przeciwko przystąpieniu do procesu Miasta Poznań w charakterze interwenienta ubocznego.
P. Kierski oświadczył, że chociaż taki wniosek jest całkowicie bezzasadny i sprzeczny z prawem, gdyż Miasto Poznań nie wykazało interesu prawnego, aby przystąpić do procesu, Muzeum nie sprzeciwia się temu, ale tylko dlatego, żeby taka decyzja nie została zaskarżona, co doprowadziłoby do kolejnej wielomiesięcznej zwłoki. Radca prawny, wniósł o to, aby stosowną decyzję sąd podął z urzędu, albowiem wówczas decyzja nie może być zaskarżona.
I tak się stało. Sędzia Sławomira Hańczewska przychyliła się do prośby Muzeum Narodowego i odrzuciła żądanie Miasta Poznania, gdyż wiceprezydent Sławomir Hinc nie wykazał w swoim piśmie procesowym interesu prawnego. Ponieważ strony procesu nie złożyły nowych wniosków dowodowych, a zostały już one przesłuchane, sąd zamknął przewód sądowy.
Wyrok zostanie wydany 15 grudnia o godzinie 14.

Sprawdź także

Sędziowie pozwali S. Piotrowicza

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Krzysztof Rączka złożyli pozew przeciwko posłowi Prawa …