Najnowsze informacje
Strona główna / Listy / Konkurs dla prasy lokalnej

Konkurs dla prasy lokalnej

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza konkurs dla prasy lokalnej ?Filary demokracji lokalnej?. Konkurs skierowany jest do dziennikarzy, redaktorów naczelnych i wydawców prasy lokalnej o zasięgu gminnym i powiatowym. Na konkurs można zgłaszać teksty w kategorii Małe Ojczyzny – najlepsze teksty historyczne publikowane w prasie lokalnej od 1.01.2012 do 31.12.2012 roku. UWAGA: Jedna redakcja może zgłosić najwyżej 3 publikacje lub serie publikacji będących kontynuacją tego samego tematu. Jeden autor może przesłać najwyżej 1 pracę.
Laureatów Konkursu wyłoni jury, w skład którego wejdą przedstawiciele Partnerów Konkursu. Jury przyzna nagrodę główną i dwa wyróżnienia.
Nagrodą główną w Konkursie jest statuetka ?Filary Demokracji Lokalnej? oraz tablet dla autora nagrodzonej pracy. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają pióro wieczne Prezydenta RP. Kryteria oceny tekstów historycznych to: atrakcyjność tematu, jego lokalność, rzetelna dokumentacja faktograficzna, świadkowie, różne punkty widzenia, szersze tło historyczne opisywanego wydarzenia, poprawność językowa.
Zgłoszenia do konkursu z zaznaczeniem kategorii należy przesyłać na adres Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, lub emailem na adres: konkurs.prasa-lokalna@prezydent.pl. Termin nadsyłania artykułów i materiałów prasowych upływa z dniem 30.04.2013 roku. W tytule maila lub na kopercie należy dopisać ?KONKURS ? Filary Demokracji Lokalnej?. Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród odbędzie się w czerwcu 2013 roku Pałacu Prezydenckim.

Sprawdź także

Polskie wokandy w UE

Wokanda polska w Luksemburgu: 22 – 29 listopada w Trybunale Sprawiedliwości i Sądzie Unii Europejskiej …