Finansowanie pomostowe
Strona główna / Listy / Konkurs Kolańczyka

Konkurs Kolańczyka

Uprzejmie informujemy, że 13 listopada 2020 r. odbyło się rozstrzygnięcie Konkursie im. prof. Kazimierza Kolańczyka na najlepsze prace magisterskie obronione w roku akademickim 2019/2020. Jury Konkursu w składzie: prof. dr hab. Krzysztof Ślebzak (przewodniczący), prof. UAM dr hab. Elżbieta Hryniewicz-Lach, prof. UAM dr hab. Dominik Mączyński, prof. UAM dr hab. Krzysztof Mularski, prof. UAM dr hab. Jerzy Witold Ochmański i prof. UAM dr hab. Sławomir Pawłowski po analizie 22. złożonych prac w konkursie zadecydowało o przyznaniu następujących nagród:

pierwsza nagroda: Pan mgr Michał Wieczorkowski za pracę magisterską pt. „Status dyrektyw interpretacyjnych na gruncie derywacyjnej koncepcji wykładni tekstu prawnego w świetle paradoksu sceptycznego L. Wittgensteina” napisaną pod kierunkiem Pana prof. dr. hab. Marka Smolaka,
druga nagroda ex aequo: Pani mgr Iga Kozioł za pracę magisterską pt. „Sądowe uzgodnienie płci metrykalnej osoby transseksualnej” napisaną pod kierunkiem Pana prof. UAM dr. hab. Pawła Grzegorczyka,
druga nagroda ex aequo: Pan mgr Jędrzej Wydra za pracę magisterską pt. „Ocena dowodu z badań indywidualizacyjnych pisma ręcznego” napisaną pod kierunkiem Pana prof. UAM dra hab. Szymona Matuszewskiego,
trzecia nagroda ex aequo: Pani mgr Weronika Kosmalska za pracę magisterską pt. „"Analiza składniowa preambuł w polskich konstytucjach w latach 1918-2018 w świetle założeń aksjologicznych prawodawcy oraz semantyki leksemu Naród" napisaną pod kierunkiem Pana prof. dr. hab. Marka Smolaka,
trzecia nagroda ex aequo: Pani mgr Michalina Kowala za pracę magisterską pt. „Wykorzystywanie sztucznej inteligencji w procesie kompozycji w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” napisaną pod kierunkiem Pani prof. UAM dr  hab. Katarzyny Klafkowskiej-Waśniowskiej.

Sprawdź także

Wyrok TK poza prawem

Piętnastu dziekanów wydziałów prawa podpisało się pod stanowiskiem w związku z rozstrzygnięciem Trybunału Konstytucyjnego z …